อย่าเป็นสนัขที่ชวนกันเห่าเ สี ยงดัง แต่จงเป็นสิงโตที่นิ่งเป็น (เขียนเตือนใจ)

อย่าเป็นสนัขที่ชวนกันเห่าเ สี ยงดัง แต่จงเป็นสิงโตที่นิ่งเป็น (เขียนเตือนใจ)

คนที่ประสบความสำเร็จ มักทำอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเสมอพวกเขามีทัศนคติเชิงบวกมีความรับผิ ดชอบต่อความสำเร็จของธุรกิจและความร่ำรวยของตนได้เป็นอย่ างดี

อีกทั้งยังยินดีที่จะเ สี ยสละผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อความผลประโยชน์ในระยะย าวพวกเขาเป็นทั้งนักเรียนรู้และล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดแง่บวก คนที่ให้ความสำคัญ

กับการศึกษาและจรรย าบรรณที่ดีในการทำงานเหมือนกันอีกด้วยจงเป็นสิงโต ที่เงียบ อย่ าเป็นสุนัข ที่เห่าดังอย า กทำอะไรให้สำเร็จ ทำเลยไม่ต้องพูด เพราะคนที่เอาแต่พูดว่า จะทำโน่นทำนี่ให้สำเร็จ

มักได้แต่พูด แต่ไม่ได้ทำความสำเร็จพูดดังกว่าคุณและคำพูดของคุณ ไม่มีค่าอะไรถ้าคุณทำไม่สำเร็จ คุณเ สี ยเวลาพูดมานานแค่ไหนถ้าเอาเวลานั้นไปทำ อย่ างที่พูดคุณสำเร็จไปแล้ว สิงโตจะ เงียบ เวลาจะ ล่ า เ หยื่อ

เพราะมันคิดจะ ล่ า จริงๆ มันเก่ง แกร่งกล้าแค่ไหนโลกจะรู้จาก การล่ า เหยื่อ ของมัน ไม่ใช่ เ สี ย งขู่ ของมันจงเป็นสิงโตที่เงียบ อย่ าเป็นสุนัขที่เห่าดัง อย า กทำอะไรให้สำเร็จ

ทำโดยไม่ต้องพูด อย่ าพูดแต่ไม่ได้ทำคำพูดเป็นแค่ ลมปาก การกระทำ ต่างหาก พิสูจน์ค่าของคนการลงมือทำ ดีกว่าคำพูดที่สวยหรู

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Related posts

22 Thoughts to “อย่าเป็นสนัขที่ชวนกันเห่าเ สี ยงดัง แต่จงเป็นสิงโตที่นิ่งเป็น (เขียนเตือนใจ)”

 1. comprar cialis online The condition causes a sudden loss of eyesight because blood flow is blocked to the optic nerve

 2. Today, we ll be discussing one of those companies HealthyMale priligy kaufen It ships its ED meds and other pharmaceuticals globally including the U

 3. Monitor Closely 1 secobarbital will decrease the level or effect of tadalafil by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism buy cialis on line for better clitoral stimulation, try using a product that s designed for hands free use like the Eva by Dame or a floor based model like The Cone

 4. cialis 20mg for sale Drugs that are known to interact with these medicines are listed below

 5. Intervention In the clinic area, patients were given their doxycycline in standard 30- dram medication bottles fitted with the MEMS cap, which is capable of recording the date and time of each bottle opening and closing. doxycycline weight gain

 6. wow equipment slots video slots free penny slots online inventory slots

 7. help with papers write my philosophy paper cheap paper
  writing service custom papers

 8. can i pay someone to write my paper paper writer service who can write my paper someone to write my paper

 9. ghost writer college papers pay for someone to write
  your paper college papers for sale write my statistics paper

 10. help in writing paper can someone write my paper write my paper in 3 hours write my paper co

 11. what is the best paper writing service professional
  paper writer i need help writing a paper college paper writers

 12. write my english paper where can i buy resume paper where can i
  find someone to write my paper essaybuypaper.com

 13. ethacrynic acid to lasix conversion Several weeks of therapy with sertraline may be required before beneficial effects are noticed

 14. websites to type papers buy cheap papers where can i find someone
  to write my paper papercranewritingservices.com

 15. help me write my paper website that will write
  a paper for you help writing papers help writing college papers

 16. cheapest paper writing service custom paper writing finished custom writing paper term-paper-help.org

 17. buy cialis online with a prescription This loss may also correlate with a localized parafoveal thinning in the topographical map Figure 6

 18. 9 in normoxic and hypoxic mice, respectively, expressed both GFAP and S100ОІ, and the remaining 22 where can i buy stromectol ivermectin online Therefore, it will be of interest to further define function and track the expression of Cxcl17 and as yet undefined niche components in PVLD in mouse models and humans

Comments are closed.