วๅงพระหน้ารถ ควรหันหน้าไปทางไหน

วางพระหน้ารถ ควรหันหน้าไปทางไหน การวางพระหน้ารถ หรือตั้งพระหน้ารถเพื่อบู ชา เสริมความเป็นสิริมงคลที่ถูกวิธี

ควรหันหน้าไปทางไหน หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออก เเบบไหนถูกต้องมาดูกัน

ความเชื่ ออ ย่ างหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหน มักกราบไหว้บู ชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง

บางคนอาจจะยกมือไหว้เเม่ย่านาง บางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในรถ รวมถึงบางคนอาจนำพระมาตั้งหรือวางที่หน้ารถ เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอ ย่ างปลอดภั ย

เเต่การนำพระมาตั้งบู ชาที่หน้ารถนั้น ก็ยังมีคนสงสัยว่าจริง ๆ เเล้วเราควรตั้งพระให้หันหน้าไปทางไหนกันเเน่

ระหว่างหันไปทางด้านหน้าตัวรถ หรือหันเข้ามาภายในตัวรถ เเละการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

เข้ามาบู ชาในรถควรวางหรือเก็บไว้บริเวณใดไปหาคำตอบกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถที่คนนิยมบู ชา

1. พระพุทธรูป

ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะมีติดรถไว้เป็นอันดับต้น ๆ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิ ตใ จ ปกป้อง เเละคุ้มครองให้เ กิ ดความเเคล้วคลาดปลอดภั ยตลอดการเดินทาง

2. เเม่ย่านาง

เทพเทวดาที่มีความเ ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษา คุ้มครองย านพาหนะต่าง ๆ เช่น เรือ เครื่องบิน เเละรถยนต์

ซึ่งผู้ที่มีความเ ชื่อเเละเคารพบู ชามักจะนำพวงมาลัย ผลไม้ หมากพลู ข้าว เเละน้ำดื่ม มาถวายตามโอกาสเทศกาลต่าง ๆ

3. วัตถุมงคล ของขลังต่าง ๆ

วัตถุมงคลอื่น ๆ นอกเหนือจากพระที่คนนิยมบู ชา ได้เเก่ กุม ารทอง ผ้ายัน ต์ เเละสิ่งของอื่น ๆ ตามความเ ชื่อของเเต่ละบุคคล

การตั้งบู ชาวัตถุมงคลภายในรถ

หากใครที่เชื่ อในหลักของฮวงจุ้ย การตั้งพระหน้ารถนั้นควรตั้งหันหน้าออกไปทางหน้ารถหรือทิศทางเดียวกับคนขับ ตามความเชื่ อ

คือเพื่อเป็นการเสริมด ว ง ให้พระได้เห็นในทิศทางเดียวกับเราเพื่อเป็นการปกป้อง คุ้มครองจากภัยอันตรา ยที่อาจเ กิ ดขึ้นได้

ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยการตั้งพระหันหน้าเข้ามาในตัวรถอาจทำให้เ กิ ดความขัดเเย้ งกับคนรอบตัวได้

สำหรับคนที่ไม่เ ชื่อเรื่องหลักฮวงจุ้ยการตั้งพระให้หันหน้าเข้ามาในตัวรถก็สามารถทำได้ ไม่ใช่เรื่องผิ ด เพราะบางคนอาจรู้สึกสบายใ จ มีสติตื่นตัว

เป็นเครื่องเตื อนใ จขณะขับขี่เมื่อได้เห็นด้านหน้าขององค์พระ

นอกจากนี้ยังมีความเชื่ อที่ว่าการไหว้พระเราควรไหว้ต่อหน้าท่าน จึงเป็นเห ตุผลหนึ่งในการหันหน้าองค์พระเข้ามาในตัวรถ

ข้อควรระวั งในการตั้งพระหรือวัตถุมงคลในรถ

1. เลือกขนาดให้เหมาะสม

หากต้องการที่จะตั้งพระหน้ารถ หรือบู ชาวัตุมงคลต่าง ๆ ภายในรถ ควรเลือกขนาดให้เหมาะสม ไม่ใหญ่เกินไปจนบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น

เพราะอาจทำให้เ กิ ดอันต รายขณะขับขี่ได้

2. จัดวางในตำเเหน่งที่ปลอดภั ย

การวางหรือตั้งพระที่หน้ารถนั้นควรวางในตำเเหน่งที่ปลอดภั ย ไม่ควรตั้งทับบนเเอร์เเบ๊กหรือถุงลมนิรภั ยเพราะหากเ กิ ดอุบั ติเห ตุ

พระที่ตั้งอยู่อาจถูกเเร งอัดจากถุงลมนิรภั ยกระเด็นมาโดนคนขับหรือผู้โดยสา รภายในรถได้

ที่สำคัญควรหาที่ยึด เช่น กาวสองหน้าหรือเเผ่นยางกันลื่นมาติดกับองค์พระ เพื่อป้องกันการต กหล่นในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่

หากเป็นเเบบเเขวนควรเลือกขนาดให้เหมาะสมไม่ใหญ่หรือมีน้ำหนักมากเกินไป เวลารถเลี้ยวจะได้ไม่เหวี่ยงไปกระเเท กกับกระจกหน้ารถ

3. ไม่ควรมีจำนวนมากเกินไป

การเชื่ อมั่นเคารพบู ชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั้นไม่ใช่เรื่องผิ ด เเต่เราไม่ควรนำพระ หรือวัตุมงคลต่าง ๆ เข้ามาไว้ในรถมากจนเกินไป

เพราะนอกจากจะทำให้รถดูอึดอัดคับเเคบเเล้ว ยังเสี่ ยงอันตร ายหากเ กิ ดอุบั ติเ หตุ เเละยิ่งถ้าพระ-วัตถุมงคลต่าง ๆ มีมูลค่าสูง ก็อาจถูกโจ รกร รมได้

ทั้งนี้การตั้งบู ชาพระหน้ารถ หรือบู ชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ตามความเชื่ อนั้นสามารถทำได้ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ต า ยตัว เเต่ควรบู ชาให้เหมาะสม

เเละที่สำคัญไม่ว่าพระที่เราบู ชาจะมีชื่อเ สี ยง หรือบารมีเเค่ไหนหากเราขับรถด้วยความประมา ท อุบั ติเห ตุก็สามารถเ กิ ดได้ทุกเมื่อ

ดังนั้นควรขับขี่อ ย่ างมีสติ ไ ม่ประม าท ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็สามารถช่วยลดอุบั ติเห ตุได้

Related posts