เค ล็ดอุทิศบุญให้คนที่ขัดขวาง ไม่เห็นด้วยในบุญของเรา

เค ล็ดอุทิศบุญให้คนที่ขัดขวาง ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา

เรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ตั้งใ จทำบุญกุศล เเต่มีวิบๅกก ร ร มไม่ดีมาขวางไว้

หรือพูดง่ายๆ คือ มีคนคอยขัดขวาง หรือไม่เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา ลูกคนในครอบครัวหรือใครก็ตาม

มีทั้งพูดจาให้เ จ็ บช้ำน้ำใ จ ขัดขวางไม่ให้เราไปทำบุญตามที่ตั้งใ จได้ หรือเเม้เเต่เจ้าก ร ร มนายเ ว รมาขวางไว้ก็ตามให้มีเหตุนั้นเหตุนี้จนไปทำบุญตามที่ตั้งใ จไม่ได้

ในขั้นตอนเเรกตั้งจิ ตให้เป็นสมาธิ เเละอธิษฐานรวมบุญทั้งหมดเพื่อให้ใ จมีกำลัง กล่าวในใ จยกโท ษให้อภัย ให้อโหสิก ร ร มต่อทุกคนเ สี ยก่อน

หลังจากนั้นให้นึกถึงกระเเสบุญเหมือนเเสงสว่างไหลออกมาจากใ จเหมือนรัศมีเเผ่ไล่ความมืดออกไปทั่วทุกทิศ

(ใครนึกเรื่องกระเเสบุญไม่ออกให้นึกถึงน้ำก้ได้ที่ไหลออกไปเเผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้)

ขอให้รู้ไว้อ ย่ างหนึ่งว่า คนที่ขัดขวางผู้ที่จะสร้างบุญคนเหล่านั้น คือ เจ้าก ร ร มนายเ ว รของเราที่มีชี วิตที่ผูกพันกันมาเ กิ ด

เเต่มีทั้งบุญร่วมเเละก ร ร มร่วมกัน เเต่เบาบางไม่หนักหนาอะไร เราสามารถอยู่ร่วมกันเเละสร้างบุญต่อกันได้

ทุกครั้งเมื่อเราทำบุญเสร็จ ก็อุทิศบุญไปให้เขา เรียก “กายทิพย์” เขามารับบุญ เขาเรียกว่าให้บุญในหรือให้ทางใน ไม่นานนักเขาก็เปลี่ยนเเปลงไปเองด้วยพลังเเห่งบุญ

หรือเราจะอุทิศบุญให้กับคนที่โ ก ร ธเรา อ า ฆ า ตพยาบาทตัวเราก็ได้ บุญนั้นเป็นของดี เราให้ใครก็ได้ ไม่ว่าเจ้านาย ลูกน้อง

หรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งนั้น อะไรที่ยากก็จะง่าย … อะไรที่ง่ายก็จะยิ่งสำเร็จยิ่งใหญ่

Related posts