บัวvาว บัญช าเมฆ คว้าปริญญ ามาแล้ว 3 ใบ

บัวvาว บัญช าเมฆ คว้าปริญญ ามาแล้ว 3 ใบ หนุ่มนักมวยที่สร้างชื่อเสี ย งมาให้ประเทศ

นอกจากความเรียบง่ายในการใช้ชีวิ ตแล้ว เขายังเป็นอีกหนึ่งคนที่มีผลการเรียนดีมาก

ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีฐานะขึ้นมามากอยู่พอสมควรและประส บความสำเร็จในหน้าที่การงาน

แต่เจ้าตัวก็ไม่เคยที่จะทิ้ งครอบครัวและยังดูแลเป็นอย่ างดีไม่นานมานี้ก็สร้างบ้านหลังใหม่

ให้พ่อแม่อยู่อย่ างสบายขึ้น สำหรับบัวขาวต้องยกให้เป็นลูกกตัญญูที่ทำความฝันให้พ่อและแม่

ด้วยการมีบ้านหลังใหม่ให้อีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมนั่นก็คือเจ้าตัวได้คว้าปริญญ าสามใบได้สำเร็จ ทั้งตรี

โทและเอก นับว่าเป็นความสำเร็จอีก ปัจจุบันชีวิ ตก็ค่อนข้างที่จะลงตัวอยู่ ประส บความสำเร็จทุกด้าน

Related posts