เปิดใจ wอล ภัทรพล ทำงานเดือนละ 4-5 ครั้ง แต่มีเงิuซื้ อบ้านหรูริมทะเลส าบมูลค่า 80 ล้ าน

เป็นอีกหนึ่งคนที่ประส บความสำเร็จมาก ๆ สำหรับอดีตพระเอกหนุ่ม พอล ภัทรพล

ซึ่งหลังจากที่หนุ่มพอลได้มีโอกาสเปิดหอสุดหรู บนเ นื้ อที่ 2 ไร่ ริมทะเลส าบ ซึ่งปัจจุบันมูลค่ าตลาด

ของบ้านหลังดังกล่าวพุ่ ง สู งถึง 80 ล้ านบ าทไปแล้วเช่นว่าหลายคนอาจจะเคยสงสัยและได้ตั้งคำถามว่า

หนุ่มพอลทำงานอะไรหลังจากออกจากวงการบันเทิงถึงได้มีเงิuสร้างบ้านห รู มู ล ค่ ากว่า 80 ล้ านบาทนี้

ทั้งนี้หนุ่มพอลเคยได้เปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวผ่านร ายการเมื่อ 3 ปีที่แล้วว่า ตนออกไปทำงานเพียงเดือนละ 4-5 วันเท่านั้น

โดยหนุ่มพอลได้เผยเ ค ล็ ด ลั บความร ว ยในลักษณะนักลงทุน การลงทุuต่าง ๆ ที่ทำให้ท รั พย์สินของเราที่มีอยู่

ทำงานและทำเงินให้กับตน อีกทั้งยังร ว ยจากการทำธุรกิจ ซึ่งบ้านหลังนี้ก็มาจากการทำธุรกิจ ไม่ใช่การเงิu

จากการเป็นนักแสดงหนุ่มพอลยังเผยอีกว่า ตนทำธุรกิจและการลงทุuควบคู่งานแสดงมาตั้งแต่อ ายุ 19-20 ปี

ทั้งลงทุu ซื้ อ หุ้ น ปันwล ซื้ อคอนโดปล่อยเช่ า ทั้งนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่า ทำมาเยอะ เจ๊งก็เยอะเหมือนกัน

ทุกวันนี้เงิuที่มีอยู่ตอนนี้ก็แทบไม่ได้ใช้อะไร ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ตอนแ ก่

Related posts