น้ำต าซึ ม พ่อป่ ว ย ติ ด เตี ย งได้เห็นผ้าเหลื อ งลูกชาย

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กร ายหนึ่ง ได้โwสต์ภาพบรรย ากาศภายในงานอุปสมบทของ

พระสิทธิชัย โ พ ธิ์ทอง ที่วัดสันติธรรม ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โดยทางเจ้าหน้าที่กู้ภั ย พ้ ง ไ ล้ 16 ศรีเทพ

ช่วยกันประคองเ ข็ นเตียงพ่อพระ ที่นอนป่ ว ยอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะลุ กหรือเดินได้ เข้าร่วมพิธีอุปสมบทลูกชายตัวเอง

พร้อมกับระบุข้อความว่า ส านต่อทุ กความ สุ ข ทางมูลนิธิขอเป็นส่วนหนึ่งของความสุ ขผู้ป่ ว ย ติ ด เตี ย ง

อุปสมบทลูกชาย สาธุ ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากภาพเรื่องร าวดังกล่าวได้ถูกโwสต์ออกไป ทำเอาชาวเน็ ตพากันซึ้งใจ

และประทั บใจ เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ ในงานบวชครั้งนี้ เป็นจำนวนมากขณะที่ นายณัฐชกิจนันท์ ยอดไ ส ว

หนุ่มกู้ภั ยเจ้าของโwสต์ เล่าว่า ตนได้รับคำร้องขอจากทางญ าติ ให้ช่วยเคลื่อนย้ าย คุณพ่อสดใส โพธิ์ทอง

ที่เป็นผู้ป่ ว ยติ ด เ ตี ย ง ไม่สามารถ ลุ กหรือเดินได้ มานาน 30 ปี จากบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เพื่อไปร่วมงานอุปสมบทบวชลูกชาย ที่วัดสันติธรรม ทางมูลนิธิ จึงได้นำรถไปรับคุณพ่อสดใส ที่บ้านพร้อมทั้งได้อาสาสลับกันเ ข็น เตียง

คุณพ่อสดใส ร่วมในขบวนแห่นาค รอบอุโ บ ส ถ พร้อมเคลื่อนย้ ายเข้าโ บ สถ์ร่วมพิธีบวชลูกชายจนแล้วเสร็จ

จากบรรย ากาศงานบวชในวันนี้ ทำให้ตนรู้สึกประทั บใจ อบอุ่น และซ าบซึ้งใจมาก บ่งบอกถึงความรักบริสุnธิ์ ของพ่อแม่ที่มีให้กับลูก

หลังจากแล้วเสร็จพิธีทางมูลนิธิ ก็ได้เคลื่อนย้ ายคุณพ่อสดใส ขึ้นรถเพื่อไปส่งที่บ้าน

ขณะเดียวกันพระสิทธิชัย ก็ได้เดินมาส่งและบอกกับโยมพ่อสดใส ว่าให้โยมพ่อรักษ าตัวดีๆ กินไม่ได้ก็ให้ฝื นๆ กินหน่อยนะครับ

ยิ่งทำให้ตนรู้สึกประทั บใจเข้าไปอีก เมื่อส่งคุณพ่อสดใส เสร็จ ก่อนกลับตนจึงได้ขออนุญ าตนำภาพ และเรื่องร าวอันแสนอบอุ่น

Related posts