อนุโมทนาบุญ จอย รินลณี ปฏิบัติวิปัสนาก ร ร มฐาน นุ่งvาวห่มvาว7วัน

สำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือ จอย รินลณี ศรีเพ็ญ ที่หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมเช่นเดียวกับนักแสดงสาว กิ๊ก มยุริน ผ่ อ งผุ ดพั นธ์

ทั้งเดินสายทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศ าสนาอย่ างสม่ำเสมอล่ าสุด สาวจอยได้ละทางโลก ด้วยการนุ่งvาวห่มvาว

เข้าปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 1 สั ปด าห์อย่ างเงี ย บๆ โดยเจ้าตัวได้โwสต์ลงอินสต าแกรม

หลังจากที่เสร็จสิ้ นการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 7 วัน ให้แฟนๆ ได้อนุโนมทนาบุญร่วมกัน ด้วยข้อความว่า

ปฏิบัติวิปัสนาก ร ร มฐานเจ็ดวันกับ ท่านนามะเตจอสย าดอ ของขวัญทีดีที่สุดที่ให้กับตัวเองได้ก็คือการเรียนรู้เฝ้าดู ก าย

และใจของตัวเอง เพื่อให้รู้เท่าทัน กิเ ล ส ตั ณหา และอุปท านของตัวเองให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาจิ ตใจของเรา หั วใจของพุทธศ าสนาคือ

การปฎิบัติบูช าไม่ใช่พิธีก ร ร ม และเป็นเรื่องสากลที่คนปฎิบัติจะพึงเห็นด้วยตัวเอง

ขอบคุณพี่ @kikmayurin ที่ชวนมานะคะ ที่สอนทวีเน้นการปฎิบัติด้วยตนเองโดยให้นั่งสมาธิและเดินจงกรมสลับกัน

อย่ างละหนึ่งชั่ วโมงติ ด ต่ อ กันสามชั่ วโมงทั้งวัน และฟังธรรมะวันละหนึ่งชั่ วโมง ใครที่สนใจติดตามดูร ายละเอียดที่

facebook สอนทวีค่ะโดยการละทางโ ล กเข้าหาทางธรรมในครั้งนี้ ก็มีเพื่อนพี่น้องนักแสดงในวงการบันเทิงต่างๆ

ร่วมอนุโมทนาบุญกับสาวจอยด้วย ไม่ว่าจะเป็น ไบรท์ พิชญทัฬห์ แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล

ถึงแม้ในจอเราจะเห็นสาวจอยสวมบทร้ ายจนคนดูอินจัดเ ก ลี ย ดทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ชีวิ ตนอกจาก สาวจอย

กลับร่มเย็นเป็นสุ ขด้วยการ่หันหน้าสู่โ ล กธรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เป็นระยะๆ รวมถึงออกเดินสายทำบุญ

บำรุงพระพุทธศ าสนาและทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วย อันดั บแซ่บก็ ขออนุโมทนาบุญกับสาวจอยด้วยอีกคนค่ะ สาธุๆ

Related posts

Leave a Comment