เด็ กหญิง ป.4 ปั่นรถจักรย านสามล้อพ่ ว ง เ ร่ขๅยผัก แบ่งเบาภๅระค่ าใช้จ่ ายครอบครัว

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าชื่นชมมาก เด็กหญิงชั้น ป.4 ปั่นรถจักรย านสามล้อพ่ ว ง เ ร่ขๅยผัก

หาเงินช่วยเหลือครอบครัว แบ่งเบาภๅระค่ าใช้จ่ ายย าย หลังพ่อแม่แยกทางกัน

ภายในปั้มน้ำมัน ปตท.ดอนหวาย ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา หลายคนที่ผ่านไป-มา

และแวะไปใช้บริการต่างก็พบเห็น เด็กหญิงสุพรรณิก า นวดกลาง หรือ น้องใบหยก อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น เด็ก ป.4

โ ร งเรียนดอนห ว าย ตำบลดอนห ว าย อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา กำลังปั่นรถจักรย านสามล้อพ่ ว งคู่ใจ

ตระเ ว นขๅยผักอยู่ภายในปั้มน้ำมันดังกล่าวเป็นประจำ จากการสอบถาม น้องใบหยก เล่าว่า สาเ ห ตุที่ตนเอง

ต้องปั้นรถจักรย านออกมาขๅยผักในปั้มน้ำมัน ก็เพราะว่าภายในปั้มน้ำมัน จะมีคนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ทำให้ขๅยผักได้ดีกว่าการที่ปั่นไปขๅยในชุมช น ในแต่ละวันสามารถขๅยผักได้ เฉลี่ยวันละ 300-400 บ าท

โดยจะมีคุณย ายเป็นคนปลูกผักป ล อ ดส าร และนำผักชนิดต่างๆ มาจัดเป็นกำ ขๅยกำละ 10 บ าท น้องใบหยก

ยังได้บอกอีกว่า การที่ตนเองออกมาขๅยผักช่วงเลิกเรียน และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะต้องการแบ่งเบาภาระ

ค่ าใช้จ่ ายในครอบครัว ของคุณย าย ต้องการช่วยครอบครัวหาเงิu เนื่องจากพ่อกับแม่ ได้แยกทางกัน

ตนเองต้องอาศัยอยู่กับย าย และน้องชาย โดยคนที่ผ่านไปมาต่างพากันเข้ามาซื้อผักของน้องใบหยกเป็นจำน ว นมาก

เนื่องจากเป็นผักที่ป ล อ ดส าร แถมขๅยในร า ค าถูกอีกด้วย ความกตัญญูย่อมมีความเจริญในชี วิ ตที่สดใส

และก้าวไกลสู่จุดหมายดั่ งใจหวัง

Related posts