เด็ กชายวั ย 12 ปี เป็นช่างฉ าบปูนฝีมือดี หาร ายได้เก็บไว้เป็นทุuไปบวชเรียน

วันนี้เราจะมาติ ด ต ามเรื่องราวดี ๆ ที่บ้านจัดสรรหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 1 ต.ป่าแมต อ.เมืองแ พ ร่ จ.แ พ ร่ เพื่อพบกับ

นายโชติ วัลภั ย อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 105 หมู่ 4 บ้านห น อ งบ่ อ ต.กาญจ นา อ.เมืองแ พ ร่ จ.แ พ ร่ ซึ่งเป็นช่างก่อสร้างบ้าน

โดยมี ด.ช.พัสกร วัลภั ย หรือ น้องอ้น อายุ 12 ปี เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร.วัดกาญจ นาราม ต.กาญจ นา อ.เมืองแ พ ร่ จ.แ พ ร่

สังกัด สพป.แ พ ร่ เขต 1 มาช่วยง านก่อสร้างในวันนี้ด้วย ซึ่ง น้องอ้นฯ ได้รับคำร่ำลือว่า มีเด็กที่มีความสามารถ

ในการโ บก ฉ า บปูนเก่งมาก ฝีมือเป็นระดั บเป็นช่างได้เลย จึงได้เดินทางมาพิสูจน์เรื่องนี้นายโชติฯ

เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนมีอาชี พรับจ้าง โ บ กปูน ฉ าบปูนได้ค่าแ ร งวันละ 400 บ าท เมื่อก่อนก็จะพาภรรย าชื่อ

นางลัดดา วัลภั ย มาทำงานด้วยกัน เมื่อมีลูกก็ห อ บหิ้ วมาทำงานด้วย ตั้งแต่ลูกชาย ด.ช.พัสกร หรือน้องอ้น

อายุได้ 9 vวบ เรียนชั้น ป.3 แม่ก็พามาด้วยถือถังปูนเล็ก ๆ น้อย ๆ หัดฉ าบปูนตามประส าเด็ก จนถึงอายุ 10 vวบ

เรียนชั้น ป.4 ได้หัดทำจริง ๆ จัง ๆ ฝีมือการฉ าบดีขึ้นตนก็จะพามาทำงานเสาร์-อาทิตย์

ขึ้นชั้น ป.5 นางลัดดาฯ ภรรย าได้ เ สี ย ไป ตนเองก็พาลูกชายมาทำงานนายจ้างเห็นว่าฝีมือทำงานดีก็เลยให้ค่าจ้าง

วันละ 200 บ าทส่วนตนเองได้วันละ 400 บ าท เป็นการช่วยเหลือครอบครัวสองคนพ่อลูกพออยู่ได้

ทางด้าน ด.ช.พัสกรฯ บอกว่าเงิuที่ได้ค่าจ้างเก็บไว้ไปโ ร งเรียน เมื่อเรียนชั้น ป.6 แล้วจะบวชเรียนและจะเรียนหนังสือ

ควบคู่ไปด้วย เพราะหากจะเรียนตามโ ร งเรียนต่าง ๆ ก็เ ก ร งว่าพ่อจะไม่มีเงินส่งเรียน เพราะฐานะอย ากจ น

จึงได้มาช่วยพ่อทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อจะเก็บเงิuไว้บวช เพื่อเรียนระดั บมัธยมศึกษาต่อไป

น.ส.กาญจ นา กัญจ นวัฒน์ ผอ.ร.ร.วัดก าญจ นาราม พูด ถึงด.ช.พัสกร อย่ างชื่นชมว่า ครูประจำชั้นคือ นางจิรนุช สุรีย์

ได้มารายงานให้ฟังเสมอ ๆ ว่า ด.ช.พัสกร หรือ น้องอ้น เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีมาก กิจก ร รม ที่เป็นสาธารณะ

ที่ต้องใช้แ ร งง านยกนั่นย้ ายนี่ในโ ร งเรียนจะช่วยทำตลอด หรือทำความสะอาดจิตสาธารณะไม่ต้องบอกก็ทำเอง

เล่นฟุตบอลของหมู่บ้าน เลิกเรียนแล้วก็จะทำงานบ้านทำอาหารรอพ่อที่ไปทำงานกลับมารับประทานอาหารด้วยกัน

ทางโ ร งเรียนได้ยกตัวอย่ างความประพฤติปฏิบัติของน้องอ้นให้นักเรียนในโ ร งเรียนเอาเป็นแบบอย่ างด้วย

Related posts