น้องฟ้าวั ย10 vวบ สอบได้ที่ 1 ทุกปี ขยันสู้ชีวิ ตเก็บเห็ดก่อนไปโ ร งเรียนทุกวัน

น้องฟ้า พรรนิภา พึ่งมี เด็กหญิงสู้ชีวิ ตวั ย 10 vวบ จากโ ร งเรียนวัดบ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

ที่ต้องอาศัยอยู่ใต้สะพานข้ามคลอง ไม่ย่อท้อต่อชะต าชีวิ ต เก็บเห็ดก่อนไปโ ร งเรียนทุ กเช้า

แถมยังเรียนเก่งได้เกรด 4 ทุ กวิช า สอบได้ที่ 1 ทุกปี และยังแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมาโ ร งเรียนทุกวัน

น่าชื่อชมและน่าให้การสนับสนุนเป็นอย่ างยิ่ง ไม่เพียงแต่ไปเก็บเห็ดในตอนเช้าเท่านั้น แต่หลังเลิกเรียน

และในวันหยุด น้องฟ้ายังช่วยพ่อแม่เ ผ าถ่าน รับจ้างโ ก ยถ่าน ช่วยชาวบ้านต้อนวัว ได้ค่าขนมพอให้มีเงิuไปโ ร งเรียน

และนำมาช่วยพ่อแม่ไว้สำหรับค่ าใช้จ่ ายต่างๆ รวมถึงค่าไ ฟ ฟ้ าที่ขอต่อพ่วงมาจากเพื่อนบ้าน ซึ่งต้องเ สี ยค่าไ ฟฟ้ า

ถึงเดือนละ 1 พัuบ าท คนเป็นทรัพย ากรที่สำคัญที่สุด และน้องฟ้าก็เป็นบุคคลที่ตั้งใจเรียน จึงเป็นบุคคลสำคัญต่อประเทศ

ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะช่วยเหลือกันและจะประส านให้หน่วยงานทหารเข้ามาช่วยสร้างบ้านด้วย ต้องขอบคุณหน่วยงานทุกส่วนที่ช่วย

กันพัฒนาทรัพย ากรของประเทศช าติ นายสุจินต์ กล่าวนายประสงค์ กล่าวว่า ครอบครัวตนอาศัยอยู่ใต้สะพานปูน

ข้ามแม่น้ำชุมช นบ้านคลอง 33 ก่อนหน้านี้อยู่จ.ปทุมธานี และย้ายมาอยู่จ.นครนายก มาเป็นลูกจ้ างเลี้ยงบ่ อ ป ล าและเช่ าที่อาศัย

แต่เมื่อเจ้าของที่ปิดกิจการบ่อป ล าลงและข ายที่ไป ตนก็ไม่มีทุนทำอะไรต่อ จึงต้องมาอาศัยอยู่ใต้สะพาน

เพราะเป็นคนต่างพื้นที่เลยไม่รู้จะไปอาศัยอยู่ตรงไหน อยู่มาเกือบ 10 ปีแล้ว ตอนนี้ประกอบอาชี พเพาะเห็ดภูฐานและเห็ดข อ น

ซึ่งเพาะเห็ดอยู่ที่บ้านใต้สะพานลอย เนื่องจากตนมองเห็นว่าพื้นที่โคนสะพานเป็นพื้นที่ร้ อ น จึงมีโอกาสที่เห็ดจะเจริญง อ กงาม

เพราะเห็ดชอบอากาศร้ อ น และปลูกมาแล้ว 2 เดือนกว่า ได้วันละ 100-300 บ า ท เอาไว้ข า ยเพื่อเลี้ยงครอบครัว

ส่วนอีกอาชี พคือเ ผ าถ่านvายและรับจ้างทั่วไป“หลังจากนี้จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง ตนเคยได้ยินบทกวีที่พูดว่า

จะไม่ทำตัวเป็นมังกรที่จมปั กให้เป็นที่เยาะเย้ยของกุ้งฝอย สมัยเคยเป็นทหาร ก็เอามาเป็นกำลังใจให้กับตนเองเสมอ

นายประสงค์ กล่าว นางอำพร กล่าวว่า ตนเป็นคนจ.เชียงใหม่และย้ ายมาทำงานที่ จ.นครนายก จึงได้เจอกับพ่อน้องฟ้ า

พ่อน้องฟ้าเป็นคนขยันอยู่แล้ว ส่วนน้องฟ้าเป็นเด็กดี อยู่แต่บ้าน อ่ านหนังสือ และขี ดเขียนหนังสืออยู่บ้าน

และยังช่วยทำงานบ้าน อาทิ ช่วยล้างจาน ตนภูมิใจในตัวลูกมากที่นำสิ่งดีดีเข้ามา และขอบคุณเอไอเอสที่ให้การศึกษา

แก่น้องฟ้าให้เรียนสูงๆ จะได้เป็นคนดีของสังคม มีหน้าที่การงานที่ดี เพื่อจะได้เลี้ยงดูแลตนเองได้ ส่วนความฝันว่าอย าก

ได้บ้านแบบไหนนั้น ขอแค่พออยู่พอกินกัน 3 คน พ่อแม่ลูก ด้านด.ญ.พรรนิภา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่มีโอกาสและขอบคุณเอไอเอส

เมื่อก่อนหน้าต าประตูจะไม่มี ถ้านอนอยู่ตอนกลางดึ กตี 2-3 ถ้ามีรถบรรทุ กวิ่งผ่าน ก็จะทำให้ตนตื่นและนอนไม่หลับ

พอตื่นมาก็จะหุ งข้าวทำอาห าร หลังจากเลิกเรียนก็ต้องรีบทำการบ้านให้เสร็จ เพื่อมาช่วยพ่อและแม่เก็บเห็ดต่อ

และรอไปvายในวันรุ่งขึ้น โดยร ายได้ต่อวันประมาณวันละ 200 บ าท สิ่งที่ตั้งใจตอนนี้อย ากให้ตัวเองมีความรู้เรียนเก่งๆ

ทำให้คุณพ่อแม่ดีใจ อนาค ตอย ากเป็นคุณครูจะได้สอนเด็กๆให้เป็นลูกกตัญญูและเป็นเด็กดี ด.ญ.พรรนิภา กล่าว

Related posts

Leave a Comment