สุดสงส าร หนุ่มน้อยพ่อเเม่เลิ กกันถูกทิ้ งให้อยู่ตัวคนเดียว

สวัสดีครับเรามีเรื่องร าวมานำเสนอสำหรับการช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งโดยทางเ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่อว่า

Chureeporn Jindawattanakit โwสต์เล่าเรื่องราวความน่าสงส ารของหนูน้อยร ายหนึ่งที่ไม่มีบ้านอยู่

เ นื้ อตัวส ก ป ร กม อ มแมม ด้วยความสงส ารเธอจึงเข้าไปสอบถามและก็ได้คำตอบว่า พ่อแม่ของน้องเลิ ก ร ากันไป

ทำให้น้องถู ก ทิ้ งให้อยู่อย่ างลำพั งผู้โwสต์ยังได้ระบุข้อความไว้ว่า เดินvายห ว ย เ ส ร็ จ ซื้ อจ้อจะมากินไม้นึง

เห็นหนูน้อยคนนี้ นอนอยู่ให้จ้อกะเงิuไปซื้ อข้าวกิน 40 บๅท ถามบ้านอยู่ไหนบอกไม่มีบ้านอยู่พ่อแม่เ ลิ ก กั น

เลยทิ้ งหนูไว้ ได้ยินคำพูดจากน้องน้ำ ต ๅจะไหลชี วิ ตชั่ งเหมือนกับเราตอนเด็ก ๆจริงๆ ทั้งนี้เจ้าของโwสต์

ได้เwยว่าพบหนูน้อยอยู่บริเ ว ณสถานีขuส่งกาญจนบุรี ด้านชาวเน็ตจำนวนมากก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า

สงส ารหนูชายร ายนี้ อย ากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแลช่วEเหลืo เพราะดูจะสภ าพแล้ว

น้ อ งมีชีวิ ตความเป็นอยู่ที่ลำบ า กมาก

Related posts

Leave a Comment