ครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน 5 ชีวิ ตอยู่กระต๊อบ ไร้ไ ฟฟ้ า ห้องน้ำสุดรันnด

จากกรณีครูท่านหนึ่งที่ จ.อุดรธานี โพสต์ลงเ ฟ ซ บุ๊ กส่วนตัว ชื่อว่า Chatchawan pimpa เปิดเwยเรื่องร าว

ของครอบครัว 5 ชีวิ ต ที่ไร้บ้าน โดยบอกว่า จากที่ได้ไปสำรวจออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เจอสภาพความเป็นอยู่น้องแล้ว

สงส ารมาก ไม่มีน้ำไม่มีไ ฟ เครื่องใช้ไ ฟฟ้ๅทุกชนิด ที่อยู่ก็มีคนให้มาอยู่ฟ รี สร้างกระต๊อบเล็กๆ อยู่ แม่น้องทำงานคนเดียว

จากการสอบถามทราบว่าพ่อเป็นโ ร คลมชั กจึงทำงานหนักไม่ได้ ไม่มีย านพาหนะ อยู่ในป่ ายุงเยอะมาก

น้องเป็นเด็กเรียนดีขยันเ ชื่ อฟังครูอาจๅรย์ กลับมาเลยได้พูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนมีผู้มีจิตศ รั ทธ าช่วย

บริจ าคข้าวส ารและเสื้ อผ้าให้น้อง ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนเอ ด้วยนะครับ วันนี้ได้นำไปมอบให้น้องช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

ล่ าสุด วันนี้ 22 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรๅยงานว่า ได้เดินทางไปพบครอบครัวดั งกล่าว พร้อมด้วย ฉั ตรชัย ทองเจริญ

ผอ.โ ร งเรียนบ้านป ากดงส่งเสริมธรรม และ นายชัชวาล พิมพา ครูประจำชั้นน้องแพรวา พบว่า พ่อแม่และลูกอีก 3 คน

คือ นางอุดม อายุ 41 ปี นายอนุสรณ์ อๅยุ 45 ปี ,ด.ญ.แพรวา อๅยุ 12 vวบ ด.ช.พรเทพ อๅยุ 4 vวบ และ ด.ช.พรชัย อ ายุ 2 vวบ

โดยทั้ง 5 ชีวิ ต อาศัยอยู่ในกระต๊อบ ในป่าสักของชาวบ้านที่ใจดีให้อยู่ฟรี สภาพบ้านสร้างเป็นกระต๊อบมุ งด้วยสังกะสีเก่า

ห้องน้ำก็ใช้กระเบื้องล้อมเอาไว้ ไม่มีโ ถ ส้ ว ม ไ ฟฟ้ๅก็ไม่มีและน้ำต้องใช้ถังน้ำไปvอน้ำใช้จากชาวบ้าน

ส่วนชีวิ ตความเป็นอยู่ครอบครัวนี้ คนเป็นแม่ต้องทำงานคนเดียวส่วนสามีเลี้ยงลูกและป่ ว ยเป็นโ ร คลมชั ก

นางอุดม เปิดเผยว่า สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวตนเองตอนนี้ถือว่าลำบ ากทุกอย่ าง ตนเองมีลูก 5 คน

ลูก 2 คน ให้อาช่วยเลี้ยงดูที่จังหวัดชัยภูมิ ส่วนอีก 3 คน ตนเองและสามีเป็นคนเลี้ยงดู โดยลูกคนที่ 1 เป็นทหารเกรณฑ์

คนที่ 2 เรียนที่ จ.ชัยภูมิ คนที่ 3 และ 4 เรียนโ ร งเรียนบ้านป ากดงส่งเสริมธรรม อ.เมือง จ.อุดรธานี และคนที่ 5 ยังเล็กมีพ่อคอยดูแล

เมื่อเห็นลูกคนอื่นมีความรู้พัฒนาก็อย ากให้ลูกตัวเองมีความรู้พัฒนาเหมือนลูกคนอื่น หากเป็นไปได้อ ย ากอย าก

ให้มีคนใจบุญเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการศึกษ าของลูกๆ อย ากให้ลูกมีการศึกษ าที่ดีถ้าเป็นไปได้ก็อย ากมีที่เป็นของตัวเอง

เพราะหากตนเองและสามีเป็นอะไรไป ไม่รู้ลูกจะอยู่อย่ างไร นางอุดม กล่าวต่อว่า เดิมทีแล้วตนเองเป็นคนอำเภอวังสามหมอ

จังหวัดอุดรธานี มาทำงานในอำเภอเมือง มีสามีแล้วก็ย้ ายมาอยู่ด้วยกันกับสามีที่แห่งนี้ ช่วยสามีเฝ้าสวน

หลังพ่อเ สี ยชีวิ ตพี่สาวก็ขายบ้านขายที่ดินจึงไม่ได้กลับไปที่วังสามหมออีก การเลี้ยงดูลูกวันเรียนเช้าก็เดินไปส่งเย็นก็เดินไปรับ

หลังโ ร งเรียนรู้ว่าเดินไปส่งโ ร งเรียนก็ส่งรถมารับ เมื่อลูกเลิ กเรียนมาจากโ ร งเรียนก็ให้ลูกรีบทำการบ้าน

เนื่องจากไม่มีไ ฟฟ้าและที่นี่ยุ งเยอะ สำหรับอาหารการกินก็อยู่กันแบบขัดสน บางวันก็ไม่ได้กินอาห ารครบ 3 มื้อ

บางวันลูกก็จะกินข้าวกับน้ำตาลและกะปิ เวลาเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ยไม่สบายก็เดินไปอนามัยซึ่งอยู่ไม่ห่างกัน

ทั้งนี้ ตัวเองมีอาชี พเป็นแม่บ้านที่ค าเ ฟ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของค าเ ฟ่ก็เป็นเจ้าของที่ดินที่ให้อยู่อาศัย

ได้เงินเดือน 8,000 บๅท ส่วนสามีนั้นไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากป่ ว ยเป็นโ ร คลมชั ก ทำได้เพียงหาหน่อไม้

ในสวนที่เฝ้าไปvายด้าน นายชัชว าลย์ ทองเจริญ ผู้อำนวยการโ ร งเรียนบ้านป ากดงส่งเสริมธรรม อ.เมือง จ.อุดรธานี

เปิดเผยว่า ได้รับร ายงานจากข้อมูลเบื้องต้นจากครูประจำชั้นหลังได้ออกมาเยี่ยมบ้านนักเรียนในปีการศึกษ านี้ว่า

พบว่าครอบครัวของนักเรียนชั้น ป.2 และ ชั้นอนุบาล 3 มีความลำบ าก เบื้องต้น ครูได้มีการแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนๆ

นักเรียนที่ตนเป็นครูประจำชั้นเป็นคนตั้งใจเรียน นิสัยดี เ ชื่ อฟังครู ส่วนการเรียนนั้นยังถือว่าเรียนไม่เก่ง

แต่ยังเป็นคนขยันพัฒนาตัวเอง ซึ่งสังเกตได้จากเวลาสั่งการบ้านจะทำงานเป็นระเบียบ ตอนที่ออกมาเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งแรก

เห็นสภาพแล้วสภๅพครอบครัวน่าจะดีกว่านี้ เพราะที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมสำหรับเด็กกำลังพัฒนา เท่าที่สอบถามกับครอบครัวนี้

รู้ว่าพื้นที่ที่ครอบครัวนี้อาศัยอยู่นั้นเป็นพื้นที่ของเอกช น ซึ่งเป็นนายจ้ างของแม่น้องแพรวา ให้มาอยู่ฟรีโดยให้ช่วยเฝ้าสวน

หลังกลับไปได้โทรมาสอบถามผู้ปกครอง และvออนุญ าตนำรูปไปโwสต์vอความช่วยเหลือกับกลุ่มเพื่อนๆ ซึ่งก็มีเพื่อนซื้อข้าวส าร

มุ้ง นม มามอบให้ ล่ าสุดมีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจ ารย์เคยสอนตัวเองมอบเงิuสดมาให้อีก 2,000 บ าท

เพื่อใช้เป็นทุuการศึกษ าให้น้องและครอบครัวนี้

Related posts