หนึ่ง บางปู ไม่ทอดทิ้งคนตกย าก ช่วยเหมาไก่ทอดคุณย ายสู้ชีวิ ตเพียงลำพั ง แจกให้ชาวบ้านได้กินฟ รี

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเป็นสายบุญตัวจริง สำหรับ หนึ่ง บางปู นักแสดงตลกจากร ายการ ก่อนบ่ายค ล า ยเ ค รี ยด

ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ ที่ชอบช่วยเหลือสังคม คนลำบ ากตกทุ กข์ได้ย าก เป็นสะพานบุญโดยการบริจ าคเงิuช่วย

เหลือวัดพระบ าทน้ำพุหลายล้านมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังเป็นกระบอกเสี ย งช่วยบอกบุญ

ผ่านช่องทางเwจเฟ ซ บุ๊ ก หนึ่งบางปู ที่มีผู้ติดตามเป็นล้านคน ทำให้เกิดฟีคแบคดีทุกครั้งที่ประกาศบอกบุญ

ล่ าสุด หนึ่ง บางปู ได้เดินทางไปหาคุณย ายแต๋ว บุญมา สมชัย วั ย 72 ปี คุณย ายขายไก่ทอดสู้ชีวิ ต ที่เคยเป็น

ข่าวดังในโ ซ เ ชี ย ล หลังจากตกงานเพราะพิ ษโ ค วิด 19 จากอาชี พลูกจ้างล้างจานของโ ร งงานแห่งหนึ่ง

จนต้องมาvายไก่ทอดริมถนน ย่ า นบางพลี จ.สมุทรป ร าการ ซึ่งในตอนนั้นเธอได้เเชร์เรื่องร าวของคุณย าย

ลงโ ซ เ ชี ย ล ก็มีคนไปอุดหนุนซื้ อไก่ทอดและให้กำลังใจคุณย ายเป็นจำuวนมาก แต่wอกระแสข่ าวเริ่มซ า คนอุดหนุนคุณย ายก็น้อยลง

เธอจึงเดินทางไปหาคุณย ายแต๋วอีกครั้ง พร้อมกับไ ล ฟ์เ ฟ ซ บุ๊ กให้เหล่าแฟนคลับได้รับชม โดยคุณย ายใช้ชีวิ ต

เพียงลำพั ง ตื่น 01.30 น. เพื่อเตรียมของไปvาย นั่งวินไปตลาดเพื่อซื้ อไก่ตอนตี 3 ชีวิ ตค่อนข้างลำบ ากเพราะ

ย ายอายุเยอะแล้ว นักแสดงสาวจึงได้เหมาไก่ทอดของคุณย ายทั้งร้านแจกให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น

นอกจากนี้ หนึ่ง บางปู ยังบอกคุณย ายแต๋วอีกว่า หากต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเ จ็ บป่ ว ยหรือมีปั ญห าอะไร

ให้โทรหาเธอทันที เพราะเธอยินดีช่วยเหลือให้คิดว่าเป็นลูกหลานคนหนึ่ง ยังไงก็จะไม่ทิ้ งคุณย าย

Related posts