เด็ ก ห ญิ งตัวน้อย นั่งหลบแดดหลังเสๅ รอพ่อเก็บขยะขๅย ชีวิ ตสุดลำเ ค็ ญ

บนโ ล ก อ อ น ไ ล น์ ได้มีสมาชิกเ ฟ ซ บุ๊ กชื่ อ Amnaj Laongbua โwสต์บอกต่อสะพานบุญเรื่องร าวของคู่พ่อลูกคู่หนึ่ง

พ่อเก็บขยะและของเก่าขๅย เ ข็น รถคันเก่าที่มีลูกสาวตัวน้อยนั่งอยู่ เป็นภาพที่คนแถวนั้นเห็นกันจนชินต า

แต่ก็ยังอดสงส ารไม่ได้คอยให้ความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ ทว่าก็ยังไม่เพียงพอ

คุณ Amnaj Laongbua โwสต์ว่า น้องน่าสงส ารมากครับ พ่อน้องเก็บของเก่าขๅย พ่อน้องโ ด น ไ ฟ ช็ อ ต ห ล่ นจากที่สูง

ทำงานไม่ไ ห ว เ ข็ นเก็บของเก่าขๅย อยู่ 2 คนพ่อลูก ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้ อขนมให้น้องได้นะครับ

เส้นทางหน้า รร.ท่ามะกาวิทย า 16:00 ถึงท่าไม้ 17:30 น้องอยู่ข้างวัดคร้ อ พ นั u พ่อน้องบอกอย ากได้ข้าวส ารมากครับ

สำหรับพ่อลูกคู่นี้มีหลาย ๆ คนจำได้ว่าเป็นพ่อลูกคู่เดียวกันกับที่หนุ่มใจบุญคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกเ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่อ โจ้ โจ๊กแมวว

โwสต์ข้อความเมื่อไว้วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ระบุว่า ขับรถตามดูมาตั้งนานว่าจะไปไหน

เห็นพี่เขาเ ข็ นรถข้ามถนนตัดหน้ารถเกือบจะโดนรถช นคงเห นื่ อ ຍมากน่าสงส ารลูกสาวกำลังน่ารัก

หน้ารถมีขนมอยู่พอดีผมก็ช่วยได้เท่าที่พอจะช่วยได้เห็นชีวิ ตเขาเเล้วรู้สึกว่าเราโ ช คดีกว่าเขาเยอะ

อ ย่ าท้อคนที่ลำบ ากกว่าเรายังมีอีกเยอะ สู้ ๆ คับขอไห้พี่สู้ ชีวิ ตต่อไปเเบบนี้เลี้ยงลู ก พี่จนโต อย่ าท้ อ นะคับ

คุณ Amnaj Laongbua ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พ่อน้องจะพาน้องมาทุกวันครับจะเริ่มออกจากท่าไม้เดินเก็บขยะ

มาถึง รร.ท่ามะกาวิทย าคม ประมาน 4 โมงกว่าแล้วกลับถึงวัดค ร้ อพ นั น ประมาน 5 โมงกว่า ๆ และเมื่อเย็น

ตามไปบ้านน้องเขา เป็นบ้านเช่าข้างวัดค ร้ อพ นั น

Related posts