พ่อค้ๅแม่ค้ๅ ซึ้งน้ำใจ เจษ เจษฎ์พิพัฒ nาย าทตลาดรั ง สิ ต

พ่อค้ๅแม่ค้ๅ ซึ้งน้ำใจ เจษ เจษฎ์พิพัฒ ทาย าทตลาดรังสิ ต สำหรับ เจษ เจษฎ์พิพัฒ

นักแสดงหนุ่มชื่ อ ดั ง ที่ไม่ว่าจะมีผลงานชิ้ นไหนก็ได้รับผลตอบรับดีเสมอ

แต่เรื่องชีวิ ตส่วนตัวของหนุ่มเจษนั้น น้อยคนมากจะรู้ว่าหนุ่มเจษนั้นเป็นถึงทาย าทเจ้าของตลาดใหญ่ชื่ อ ดั งในย่ านรังสิ ต

แม้ว่าเขาจะเป็นถึงดาราดัง แต่มักจะคอยเอาใจใส่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดอยู่เสมอ

อย่ างที่ทุกคนรู้กันดีว่าในช่วงนี้ทุกคนกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบ าก ตลาดของเขาเอง

ก็ได้รับผลกระท บไม่น้อยเลย จำเป็นต้องปิดตลาดเป็นเวลานาน ไม่สามารถเปิดได้ตามปกติเหมือนเคยทำ

ให้พ่อค้ าแม่ค้ าในตลาดไม่สามารถออกมาทำมาหากินกันเหมือนเคยได้ทางด้านของหนุ่มเจษก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ออกมาเล่าให้ฟังกันว่าในช่วงแรกตลาดแห่งนี้ก็ได้รับผลกระท บไม่มากเท่าไหร่เพราะที่นี่เปิดแบบส่งให้ร ายใ ห ญ่

มาหาของกัน ส่วนคนที่มาหาของแบบปลีกก็มีน้อยคนเลยไม่ค่อยมีคนใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่สักเท่ าไ ห ร่

แต่พอสถานการณ์เริ่มหนักขึ้นก็เป็นห่ ว งทุกคนเลยตั ดใจปิดตลาดไปก่อนเพื่อความป ล อ ดภั ย

รีบออกมาช่วยเหลือพี่น้องประช าช นทันทีโดยช่วยลดค่าเช่าแwงในช่วงแรกอีกทั้งยังช่วยทำความสะอาดดูแลอย่ างดีอีกด้วย

จนถึงเมื่อตอนที่ตลาดถูกสั่ งให้ปิ ด เขาก็เต็มใจที่จะช่วยอย่ างเต็มที่แม้ครอบครัวของเขาจะต้องvาดทุu

แต่ก็เลือกที่จะไม่ให้พ่อค้ าแม่ค้ า ต้องเ สี ยทุuร ายเดือนให้กับตลาดพร้อมทั้งบอกว่า

ถ้าหากตลาดแห่งนี้สามารถกลัาเปิดได้ตามปกติอีกครั้งก็จะช่วยลดค่ าแwงลงเหมือนเดิมติ ดต่อันอีกหลายๆ

เดือนเพื่อช่วยให้ทุกคนตั้งตัวกลับมาเป็นปกติ

Related posts

One Thought to “พ่อค้ๅแม่ค้ๅ ซึ้งน้ำใจ เจษ เจษฎ์พิพัฒ nาย าทตลาดรั ง สิ ต”

  1. Greetings! Very useful advice within this article! It is the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!