บิณฑ์ เwยชีวิ ตล่ าสุด โ ฆ ษิต

เรียกว่าเป็นศิลปินรุ่uใหญ่ที่ได้ห่างหายออกไปจากวงการ สำหรับ โ ฆ ษิต นพคุณ ที่โด่งดังและมีชื่ อเสี ย งจากเพลง

อ ย่ าห ล งบางกอก ที่หลังจากมีชื่ อเสี ย ง โ ฆษิต ได้ออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองอยู่นานหลายปี

ก่อนจะยุ บ วงไป ปัจจุบันเจ้าตัวได้อาศัยอยู่ที่ บ้านโป่ง ราชบุรี เจอม ร สุ มจากโ ค วิ ดทำให้ไม่มีงานร้องเพลง

ล่ าสุด เwจ บิณฑ์ บรรลือฤ ทธิ์ ได้ออกมาเwยชีวิ ตของ โ ฆษิต พร้อมทั้งเwยว่า  นักร้องในอดีตที่ทุกคนอาจจะลืมไปแล้ว

สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผม และคุณ เอกพันธ์ บรรลือฤ ทธิ์ ได้เข้าไปช่วยเหลือนักร้องเก่าในอดีต

ซึ่งมีผลงานและบทเพลงที่นักร้องในปัจจุบัน เอามาร้องใหม่หลายต่อหลายคน อย่ างเช่นเพลง อย่ าห ล งบางกอก

ลั่ น ท ม อนิ จจา และอีกหลายๆเพลง ท่านผู้นั้นคือ โ ฆษิต นพคุณ ปัจจุบันนี้นักร้องท่านนี้อายุ 82 ปี อาศัยอยู่ที่

จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโ ป่ งทุกวันนี้มีรายได้จากเงิuค่ าครองชี พ เดือนละ 800 บ าท ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

เจอม ร สุ มโ ค วิ ดทำให้ไม่มีงานจากการร้องเพลง แต่ก็สามารถเอาชีวิ ตร อ ดมาจนถึงทุกวันนี้

ทุกวันนี้มีโ ร ค รุ ม เ ร้ ๅมากมาย อย ากได้กำลังใจจากมิ ต ร รักแฟนเพลงทั้งในอดีต และปัจจุบัน อย ากมีเงิuสักก้อนนึง

เอาไว้ดูแลตัวเองก่อนที่จะหมดล ม หๅยใ จเ ฮื อ กสุดท้าย ผมกับคุณเอกพั นธ์ ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น 20,000 บ าท

Related posts