หนุ่มขยันทำมาหากิน เลี้ยงตัวเองจนเรียนจบ จากเด็กกำพร้ าต า สู่ความฝันที่เป็นจริง

เรื่องราวที่เรานำมาฝากทุกคนวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวดี ๆ ของเด็กกำพร้ าคนหนึ่ง

ที่สู้ชีวิ ตจนได้ทำตามความฝันของตัวเอง ที่กำลังถูกพูดถึงบนโ ล ก อ อ น ไลน์อย่ างมากในขณะนี้

เมื่อผู้ใช้เ ฟ ซ บุ๊ กร ายหนึ่งที่ได้โwสต์ภาพพร้อมบรรย ายเรื่องร าวการขยันสู้ชีวิ ตของตน

ตั้งแต่เริ่มต้น จนได้ทำตามความฝันให้เป็นจริง จนทำเอาชาวเน็ ตหลายคนที่กำลังท้ อ

ถึงกับมีกำลังใจฮึ ด สู้ต่อกันเลยทีเดียวโดยระบุข้อความในโwสตว่า หากคิดว่าลำบ าก

จงมองดูคนที่ลำบ ากกว่า บางครั้ง คนเรามัก จะแพ้ใจตนเองมากกว่าอุปส ร ร ค ถ้าไม่เคยลำบ าก

จะไม่มีวันรู้ว่า รสช าติของความสบายมันหวานหอมแค่ไหนวันนี้ผมเลยอย ากจะเเชร์ประส บการณ์ส่วน 1

ในชีวิ ตผมที่ผ่านมา อย ากจะให้มันเป็นแ ร งพลังดัน กับคนอ่านว่า คนเรา ไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวแบบใหน

ถ้าหากรักที่จะวิ่งเข้าหาโอกาส และเ ชื่ อว่าตนทำได้ ยังไงมันก็ทำได้ แต่หลายคนชอบบอกว่า

อย่ าจับป ล าสองมือ อย่ าทำไรหลาย ๆ อย่ างในเวลาเดียวกัน แต่ผมคิดต่างน่ะครับ

ผมเป็นเด็กกำพร้ าจบ ม. 6 ไม่ได้เรียนต่อชีวิ ตกำลังจะเปลี่ยนไปเราต้องขยันผมเรียนบริห ารธุรกิจ

เรียน 3 เดือนทำงาน 3 เดือนเลิ กงาน ตี 2-3ทำงานนนนนบางครั้งก็เหนื่อຍบ้างผมได้เลือกเป็น smile & smart idol

เรียน นศท.และแล้วก็สำเร็จเท่เลยเริ่มออกสื่อและออกสื่อพัฒนาตัวเองมากขึ้นอบรมบุคลิกภาพอมรมต่อฝึกการพูด

ฝึกการแสดงขึ้นเวทีใหญ่ขึ้นหลายเวทีขึ้นเวทีต่ออีกมากมายได้เป็น MCเป็น MC งานนอกเป็นดีเจดำเนินร ายการ

วิทยุได้เป็นดีเจเป็นช่างภาพรับงานถ่ายรูปเป็นเ ซ ล์ มือถือได้ทำกิจก ร ร มมากมายและนี่คือความฝันที่

ผมอย ากเป็นมากที่สุดมอบโอกาสดี ๆ ให้น้อง ๆผมได้บรรจุเป็น ทุกอย่ างสำเร็จได้เพราะความพย าย ามจนถึงฝันในที่สุด

และผมก็มีวันนี้วันที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุด

Related posts