เด็กชาย ป.2 สู้ชีวิ ต ตื่นเช้ามางมห อ ย หาเงิuไปโ ร งเรียน

เด็กชาย ป.2 สู้ชีวิ ต ตื่นเช้ามางมห อ ย หาเงิuไปโ ร งเรียน น้องโต๊ด ด.ช.ณัฐพล จันทร์เหลือง

เด็กชายชั้น ป.2 ที่โ ร งเรียนวัดศรีคงค าราม อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปร าการ

เด็กน้อยคนนี้ดูเหมือนเด็กธรรมดาที่ตั้งใจเล่าเรียน แต่ในทุก ๆ วันกว่าเขาจะมาเรียนได้

ต้องพากเพียรทำงาน ตื่นแต่เช้าไปงมห อ ยขๅย เพื่อจะได้มีค่ าขนมไปโ ร งเรียน

โต๊ดอาศัยอยู่กับย ายอ ายุ 60 ปี ที่บ้างครั้งโต๊ดก็เรียกว่าแม่

ในบ้านหลังน้อยที่มีไ ฟเพียง 2 ด ว ง พัดลมเก่า 1 ตัว และทีวี 1 เครื่องที่ต้องซ่ อ มแซมอยู่บ่อย ๆ

พ่อแม่ของเขาไม่ต้องการเขาแล้วตั้งแต่ยังเล็กย ายคือคนสำคัญเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของโต๊ด

ย ายคอยสอนให้โต๊ดงมห อ ย หาอยู่หากินในละแ ว กบ้าน จนถึงการขับเรือไปส่งเขาที่โ ร งเรียนทุกวัน

นอกจากขยันทำงานช่วยแบ่งเบาภาระ ย ายแล้ว โต๊ดยังเป็นเด็กเรียนดี

Related posts