สๅวเก็บแบงค์ 50 ในเวลๅ 2 ปี สร้ๅงเ นื้ อสร้ๅงตัว มีเงิuซื้ อรถป้ายเเดงด้วยตัวเอง

วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการอ อ ม เงิu หรือ เก็บเงิuไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็น หรือ

สิ่งที่อย ากได้ เป็นสิ่งที่หลายคนมีวิธีเก็บเงิuที่แตกต่างกันออกไป บางคนเก็บเงิuตามปฏิทิน

บางคนจัดสรรร ายได้ กับ ร ายจ่ าย เพื่อจำกัดเงินใช้ในแต่ละเดือน และบางคนก็เลือกวิธีเก็บแบ ง ค์ 50 บ าท

เนื่องจากเป็นธนบัตรที่ห า ย ากและนิยมใช้อ อ ม เงิuในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

คุณ Supaksiri Seechomcheun ได้มีการเล่าถึงประส บการณ์การอ อ ม เงิuด้วยแบ ง ค์ 50 บ าท เป็นเวลา 2 ปีนิด ๆ

เพื่อเก็บไว้ออกรถตามความฝัuของตัวเองกันแฟน 2 คน โดยมีข้อความระบุว่า ประส บการณ์การเก็บแบ ง ค์ 50 บ าท

2ปี นิด ๆ เป็นคนที่ชอบเก็บแบ ง ค์ 50 บ าท มากกกก ตั้งแต่เรียนมหาลั ย จนตอนนี้อ ายุ 24 ปี เรียนจบมา

มีงานทำเลยตั้งเป้าหมายกับแฟนไว้ว่าจะเก็บแบ ง ค์ 50 เพื่อที่ออกรถเป็นของตัวเอง

ฝันเป็นจริง โดยที่ไม่ได้รบกวนเงินจากทางบ้านแม้แต่บาทเดียว เก็บด้วยน้ำพักน้ำแ ร ง

กับเงินเดือนเราและแฟนเราในแต่ละเดือน เราสองคนมีกฏในการเก็บเงิuคือ ต้องฝากเข้า บช. แต่ละเดือนคนละ 5,000

เป็นประจำ ไม่รวมแ บ ง ค์ 50ที่เก็บ และแบ่งใช้ตามสมควร อย ากเป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มที่กำลังจะเก็บอ อ ม เงิ น

ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้ว เราต้องทำได้ เพราะไม่มีใครจะทำล ายความฝันเราได้นอกจากเราไม่ลงมือทำ

Related posts