กราบอนุโมทนาบุญ องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร ถวายปัจจัย 3.5ล้านบๅท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

กราบอนุโมทนาบุญ องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร ถวายปัจจัย 3.5ล้านบาท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

กราบอนุโมทนาบุญ องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร ถวายปัจจัย 3,500,000 บาท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาคนิมิตต์

องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ถวายปัจจัยจำนวน 3,500,000 บาท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งมีองค์หลวงปู่อว้าน เขมโก เป็นประธานการสร้างฯ

ขอน้อมกราบอนุโมทนาสๅธุการด้วยเศียรเกล้าครับ

“… จะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า จะเป็นใครก็ตาม การสร้างบุญสร้างกุศลก็ไม่ใช่ว่าจะควักเงินในกระเป๋าออกมาทำบุญจึงจะเป็นบุญเป็นกุศล

ถึงพวกเราจะทำนา ต กกล้าดำนาก็ตาม ให้มีสติอยู่กับตัวเอง พุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่กับตัวเองอยู่ตลอด นั่นก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ถ้าเราอยู่ในสถานที่ใด มีเเต่โลภ อยๅกๆ ๆ อยู่ในจิ ตในใ จ นั่นไม่ใช่การสร้างบุญ เผลอๆ ยังทำชั่ วอีกต่างหาก ไปขโม ยของเขา

ไปเบียดบังเขาบ้าง เพราะความโลภในจิ ตใ จ นั่นเป็นทางบ า ป กับทางบุญให้มีสติสัมปชัญญะ พุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่ในใ จ…”

โอวาทธรรมคำสอนพ่อเเม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ปรีดา (หลวงปู่ทุย) ฉนฺทกโร วัดป่าดานวิเวก (ดงสีชมพู) บ้านเเสงอรุณ ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ขอขอบพระคุ ณที่มาจาก Facebook สำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์ วัดอโศการาม

Related posts