หมอปลาย อุทิศส่วนบุญให้ 15 ชี วิต หลังเคยทำนายเเม่น

หมอปลาย อุทิศส่วนบุญให้ 15 ชี วิต หลังเคยทำนายเเม่น

หลังจากกรณีหมอปลาย พรายกระซิบ เคยทำนายก่อนจะไปบวชที่ประเทศศรีลังกาว่า

ครึ่งปีหลังจะเ กิ ดไฟไหม้กลุ่มควันจำนวนมาก เเละมีการสูญเ สี ย

ก่อนเป็นไปตามคำทำนายไว้ เมื่อเ กิ ดเหตุไฟไหม้ผับที่ชลบุรี จนมีผู้ เ สี ย ชี วิ ต 15 ศ พ

ล่าสุดวันที่ 7 ส.ค.65 ภิกษุณีสุทัสสนา หรือหมอปลาย พรายกระซิบ อัดคลิปเปิดเผยว่า

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ เพิ่งได้ทราบเรื่องจากโยมทางเมืองไทย ส่งเหตุการณ์มาให้ดูว่า มีคลิปที่เคยทำนายเอาไว้ตั้งเเต่สมัยเป็นโยม

เเละเหตุการณ์นี้สูญเ สี ยค่อนข้างเยอะ ประเทศของเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟหลายครั้งอยู่พอสมควร

โดยขอเเสดงความเ สี ยใ จเเละขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุคคลที่ เ สี ย ชี วิ ต เเละบุคคลที่ได้รับ บ า ด เ จ็ บ

ขอให้ร่างกายห า ยเร็วๆ ฟื้นฟูเร็วๆ ไม่อยๅกให้เหตุการณ์เเบบนี้เ กิ ดขึ้นอีก ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ อ ย่ าไปโท ษสิ่งที่มองไม่เห็นเเล้วกัน

“ฉะนั้นเราป้องกันทุกอ ย่ างได้ด้วยความไม่ประมาท พอดีได้พูดคุยกับภิกษุณีรูปอื่นว่า ในวันพระนี้พอดีเมืองไทยเราเ กิ ดเหตุนี้เ กิ ดขึ้น

เเละตัวเราเองได้เคยพูดทำนายเอาไว้ ก็จะขอสวดมนต์เเละอุทิศบุญใหญ่ให้เหตุการณ์ที่เ กิ ดขึ้นให้กับผู้ที่สูญเ สี ย

ขอฝากไว้ว่าทุกคนอ ย่ าใช้ชี วิตอ ย่ างประมาท เราไม่ควรที่จะมีเหตุการณ์เเบบนี้เ กิ ดขึ้นอีก

ถ้าเราใชัชี วิตไม่ประมาท ทำตามก ฏ ห ม า ย ทำตามกฏทุกอ ย่ างที่ทางรัฐสร้างมา สๅธุ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภิกษุณีสุทัสสนา หรือหมอปลาย พรายกระซิบ จะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งในวันที่ 15 ส.ค. 65

เพื่อมาเยี่ยมญาติโยมเมืองไทยที่กรุงเทพฯ จากนั้นวันที่ 17-18 ส.ค.65 จะมาจ.เชียงใหม่

เข้าพักที่ โรงเเรมชาลานัมเบอร์ อ.เมืองเชียงใหม่ เเละจะเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

พร้อมด้วยพระภิกษุณีจากประเทศศรีลังกาที่ร่วมเดินทางมาด้วย

จากนั้นเดินทางกลับประเทศศรีลังกา กำหนดอยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 5 วันตามกฏระเบียบของภิกษุณี ประเทศศรีลังกาที่ กำหนดไว้

Related posts