อ่ า นเเล้วจะเห็นความจริง คนที่ให้ยืม ไม่ใช่เพราะเขา ร ว ย หรือมีเงินมาก

(อ่ า นเเล้วจะเห็นความจริง) คนที่ให้ยืม… ไม่ใช่เพราะเขา “ร ว ย” หรือมีเงินมาก

คนที่กล้า ให้คุ ณยืมเงิน คือผู้อุปถัมภ์ของคุ ณ คนประเภทนี้มีน้อยมากเเล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุ ณมีวาสนาได้พบเจอ ต้องสำนึกคุ ณไปชั่ วชี วิต

ตอนที่คุ ณลำบๅกเรื่องคน เเล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพ ยุ งคุ ณ ไว้ไม่ใช่ว่า เพราะเขามีเงินมาก

เเต่เพราะน้ำใ จของเขาที่อย ากฉุดคุ ณ ให้ขึ้นจากหุบเหวของความลำบๅกที่ให้คุ ณยืมนั้นมันไม่ใช่เงิน เเต่มันคือความเชื่อใ จความไว้ใ จ

เเละกำลังใ จ เพราะ เชื่อในศักยภ าพของคุ ณ

7 ข้อควรคิดก่อน “ให้เพื่อนยืมเงิน” ก่อนคุ ณจะเ สี ยทั้งเงินเเละเพื่อน

1. – ยิ่งเราสนิทกับคนที่จะยืมเงินเรามากเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้คืนก็มีความเสี่ ย ง

ยกตัวอย่ าง.. ถ้าคนที่จะยืมเงินมีห นี้หลายคน เค้าจะเลือกจ่ายห นี้ให้กับคนที่เค้าเกรงใ จก่อน ส่วนคนสนิทหรือ คนรู้จักมักได้คิวหลังๆ

2. – เราชอบปฏิเสธ คนที่จะมายืมเงิน โดยให้เหตุผลว่า ไม่อย ากเ สี ยเพื่อนหรือคนรู้จัก

เรื่องเงินเราขอไม่ช่วยเพราะว่าเราก็มีภาระ เเต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ เรายินดีช่วยเต็มที่

(เเล้วถ้าเค้าขอ…ก็ต้องช่วยเค้าจริงๆ นะคะ) อ ย่ างนี้ไม่เ สี ยคน

3. – ถ้าทำตัวมีเงินโอกาสที่จะถูกยืม ขอตังค์ก็จะมีมากขึ้นไปด้วยค่ะ

4. – ระลึกไว้เสมอว่าให้ใครยืมเงินไป ให้นึกถึงด้วยว่าถ้าห นี้ก้อนนั้น เป็นศูนย์เราต้องอยู่ได้

5. – ช่วงนี้บอลโลก คนที่ติด ห นี้ พ นั น บอล หรือธุรกิจมืดอ ย่ าให้ยืมเงิน เพราะโอกาสได้คืนต่ำมากๆ ค่ะ

6. – ยิ่งเงินก้อนใหญ่ ยิ่งมีโอกาสได้คืนย ากขึ้น

เพราะลูกห นี้บางคนมองว่า เป็นภาระถ้าไม่ใช้มันคนเดียวก็สบายเราไปเลย

7. – ยิ่งระยะผ่านไปนานเท่าไหร่ โอกาสได้เงินคืน ยิ่งย ากขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนตัวมองว่า ยิ่งนานไป ความรู้สึกต้องรับผิ ดชอบที่ยืมเงินมามันจะลดลงเรื่อยๆ เเล้วจะมองว่า ทำไมเราต้องจ่ายเงินให้มันด้วยน้อ…

2 ข้อเเนะนำ เศรษฐกิจไม่ค่อยดี อย่ าทำเด็ ด ข าด

“อย่ าค้ำประกันให้ใครเด็ ดขๅด”

ข้อนี้อย่ าว่าเเต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคน ตั้งปณิธานไว้ จะรักกันเเค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดขๅด

หลายคนต้องเจอบทเรียน ชี วิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่าย “เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเเต่เอากระดู ก มาเเข ว น ค อ “

เพราะการค้ำประกัน คือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้เเทนลูกห นี้

หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้หรือไม่สามารถชำระห นี้ได้

“อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออกมาให้ใครยืมโดยไม่จำเป็น”

เงินสำรองฉุกเฉิ น คือ เป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยียวย าเรื่องฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เ กิ ดขึ้นในชี วิต

ไม่ว่าจะเป็นต กงาน ประสบอุบั ติ เห ตุ, ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ

เเต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเ กิ ดปัญหาจริง ๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

ขอขอบคุ ณ b a n g p u n s a r a

Related posts