ขอบคุ ณ คนที่บีบให้เรา..จนมุม ชอบมาก อ่ๅนเเล้วมีกำลังใ จ

“ขอบคุ ณ คนที่บีบให้เรา..จนมุม” ชอบมาก อ่ๅนเเล้วมีกำลังใ จ

เมื่อมีใครสักคนหนึ่งทำให้คุ ณจนมุม.. “จงขอบคุ ณ” ชี วิตเปรียบ เหมือนการเดินทางขึ้นเขา

เดินขึ้นเขามักเหนื่อยเเละลำบๅก เเต่มันพาให้คุ ณ ไปสู่จุดที่สูงกว่า หากมัวเเต่ฟังเ สี ยงคนนินทาอยู่ ที่ตีนเขา…คุ ณจะไม่มีวันไปถึงยอดเขา

เมื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุด เเล้วมองลงมา คุ ณจะไม่ได้ยินเ สี ยงคนพวกนั้น เเล้วคุ ณจึงสามารถสัมผัสได้ว่า…

การยืนอยู่บน “ยอดเขา” นั้นมันวิเศษเพียงใด

อาจเหนื่อยหน่อยให้พักสักครู่เเต่… อ ย่ าเดินกลับลงไปเพราะในขณะที่คุ ณรู้สึกเหนื่อย

คุ ณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาเเล้ว

ในขณะที่คุ ณกำลังพย าย าม คุ ณกำลังเข้าใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกทีไม่มีใครสมหวังในทุกเรื่อง

เเละไม่มีใครสมหวังทั้งชี วิต เมื่อเจอความทุ ก ข์ความไม่สมหวังคำตอบ ที่ดีที่สุดก็คือ.. อดทน

หากมีใครสักคนหนึ่ง บีบให้คุ ณจนมุม ต้องขอบคุ ณเขาคนนั้น ขอบคุ ณไม่ได้เเปลว่า.. “ยอมเเพ้”

ไม่ตอบโต้.. ไม่ได้หมายถึง ความปราชัยเเต่เป็นเสมือนการฝึกจิ ตใ จ เพื่อยกระดับจิ ตใ จให้สูงขึ้น

เพราะเขาบีบให้คุ ณจนมุม จึงทำให้คุ ณต้องหาทางออก เพราะเขาบีบให้คุ ณจนมุมจึงเ กิ ดการเปลี่ยนเเปลง

เพราะเขาบีบให้คุ ณจนมุม จึงคิดหาวิธีเอาตัวรอด เพราะเขาบีบให้คุ ณจนมุมจึงทำให้คุ ณฝึกความอดทน

ความอดทนคือ.. ของขวัญที่คนนั้นหยิบยื่นให้คุ ณ

เเบบไม่รู้ตัวในขณะที่เขากำลังดีใ จคิดว่า.. เขาทำให้คุ ณลำบๅกได้

เเต่คุ ณกำลังพย าย ามอ ย่ างหนักเพื่อพาตัวเองไปสู่จุดที่สูงขึ้น “ทนได้สักวันย่อมเหนือใคร…ทนไม่ได้สุดท้ายย่อมเ สี ยใ จ”

1.ที่วงเวียนวาด ว งกลมได้

เพราะใช้ขาเดินเเต่ใ จนิ่ง มั่นคงอยู่กับที่ที่คนเราไม่สามารถทำความฝัน ให้เป็นจริงได้

เพราะใ จไม่นิ่งต่อเเรงกดดันเเละขาก็ไม่ยอมก้าวเดิน

2.ทำในสิ่งที่คุ ณไม่เคยทำเรียกว่าเติบโต

ทำในสิ่งที่คุ ณไม่อย ากทำ เรียกว่าเปลี่ยนเเปลง ทำสิ่งที่คุ ณไม่กล้าทำ เรียกว่า.. “ฝ่าฟั นอุปสรรคเเละปัญหา”

3.หากคุ ณอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย

นั่นเเปลว่า.. คุ ณเชื่อมั่นศรัทธา ในพุทธานุภาพ เเต่หากอ้อนวอนเเล้วเเต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วย

นั่นเเปลว่า..สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมั่นในศักยภาพของคุ ณ

4.เรื่องซับซ้อนทำให้เป็นเรื่องง่ายคุ ณจะกลายเป็น

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องง่ายๆ ทำอยู่ซ้ำๆ คุ ณจะกลายเป็นผู้ชำนาญการ เรื่องซ้ำๆ ทำด้วยความตั้งใ จ

คุ ณจะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆ

Related posts