เขียนไว้ดีมาก ขอให้ลูกๆได้อ่ๅนเตือนสติ..ที่เเม่ชอบขอเงินเเต่เงิน

(เขียนไว้ดีมาก) ขอให้ลูกๆได้อ่ๅนเตือนสติ..”ที่เเม่ชอบขอเงินเเต่เงิน”

วันนี้เรามีเรื่องที่คนเป็นลูกควรได้อ่ าน เพื่อเตือนสติให้เราคำนึงความรัก ความหวังดีของคนเป็นเเม่

นอกจากจะเป็นคนดีของสังคมเเล้วก็คือ การทำหน้าที่ลูกที่ดี ดังเรื่องที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

สละเวลาสั้น ๆ 2 นาที อ่ านเรื่อง เบื่อมาก..มีเเม่ที่ชอบขอเเต่ “เงิ น”

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง.. เขาก็เป็นเศรษฐีด้วยลำเเข้งของตัวเขาเอง เมื่อไม่นานมานี้

ม ารดาของเขาสิ้ นบุญที่บ้านนอกเขาก็ได้ไปร่วมงาน ทั้งๆที่เขาไม่ชอบเเม่เลย

เพราะเเม่ของเขานั้น เอาเเต่ “ขอเงิ น” อ ย่ างเดียว

เดือนไหนเขาไม่ได้ส่งเงินเข้าบ้าน เเม่เขาก็จะโทรมาเเล้วก็พูดเ สี ยงดังว่าเขา

เขาได้เเต่พูดว่าเป็นเเม่ที่ไม่เอาไหนจริงๆ ยิ่งร ว ยมากเท่าไหร่ เเม่เขาก็ยิ่ง “ขอเงิ น” มากขึ้นเท่านั้น

เเต่เมื่อกลับถึงบ้าน เขาก็ยังอดร้ อ งไ ห้ไม่ได้เพราะ เขๅยังตะขิตตะขวงใ จที่ไปทำงานไกลๆ

ไม่เคยได้อยู่ดูเเลคุ ณเเม่ เเม้จะเป็นเเม่ที่ “เอาเเต่เงิ น” เขาก็ยังอดรู้สึกติดค้างคุ ณเเม่ไม่ได้

หลังง าน ศ พ ก่อนที่เขาจะกลับ พี่ใหญ่ของเขาได้ยื่นซองเล็กๆ ซองหนึ่งให้เขา

บอกว่าคุ ณเเม่สั่งนักสั่งหนาว่าต้องมอบให้เขา เขาเปิดซองออกอ ย่ างระมัดระวัง

ในนั้นมีสมุดเงินฝากธนาคารเล่มหนึ่ง เเละจดหมายฉบับหนึ่ง สมุดเงินฝากเป็นชื่อของเขา

มีเงินฝากหลายสิบล้านเลย ในจดหมายเขียนว่า..

“ลูกชายในบรรดาลูกๆ ของเเม่ คนที่ทำให้เเม่กังวลมากที่สุดคือ ลูก !! ตั้งเเต่เล็ก

ลูกไม่ขยันเรียนหนังสือสุรุ่ ยสุร่ ายเเถมใ จกว้างกับเพื่อนฝูง พอลูกจะขอมาสู้ในเมืองหลวง

เเม่ก็กังวลเพียงว่าลูกจะต กระกำเป็น ไ อ้ จ ร จั ด ดังนั้น เเม่จึงบังคับให้ลูกส่งเงินกลับมาให้เเม่ทุกเดือน

เพื่อจะได้ ก ร ะ ตุ้ นให้ลูกไปหาเงินให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการ

ช่วยลูกเก็บเงินอีกทางหนึ่ง เงินที่ลูกให้เเม่

เเม่ไม่ได้ใช้เเม้เเต่เเดงเดียว พี่ชายของลูกดูเเลเเม่ดีอยู่เเล้วตอนนี้ลูกเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด”

พอ อ่ า น จบ เขาทรุดลงบนพื้น ทรุดอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานๆ

ถ้ายังมีพ่อเเม่อยู่ ก็เเค่ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด

อย่ าทำอะไรที่จะรู้สึกเสี ยใ จภายหลังก็พอ ?

หากลูกรักพ่อเเม่ อ ย่ ากล่าวโท ษท่านใน 5 เรื่องนี้..

1. ไม่โท ษพ่อเเม่ว่าไ ร้ความสามารถ ไม่มีใครที่เก่งไปทุกเรื่อง

เเละไม่มีใครที่ทำทุกเรื่องได้สมบูรณ์พ่อเเม่คือผู้ให้ชี วิต ทุ่มเทเลี้ยงดูเราจบเติบใหญ่ สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อ ย่ าต่อว่าพ่อเเม่ว่า “สู้พ่อเเม่ของคนอื่นก็ไม่ได้”

คำพูดนี้ เมื่อพูดออกไป ต่อให้ม้าฝีเท้าไวก็วิ่งตามไปเก็บกลับคืนมาไม่ทัน เเล้วมันจะกลายเป็น ตร าบ าปในชี วิตคุ ณไปทั้งชี วิต

2. ไม่โท ษพ่อเเม่ว่าจู้จี้จุกจิก พ่อเเม่เ กิ ดมาก่อนเรา มีประสบการณ์มากกว่าเรา อ ย่ าตะคอกท่าน

เมื่อท่านจ้ำจี้จำไชให้กินข้าว ให้ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ให้ใส่หมวกกันน็อก ให้กลับบ้านเร็วๆ ให้เก็บห้อง ฯลฯ

เพราะคนที่รักเราจริงเท่านั้นที่จะจู้จี้ในเรื่องนี้กับเรา พ่อเเม่ไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหลาน

ของท่านเเน่นอน หรือคุ ณว่าไม่จริง!

3. ไม่โท ษพ่อเเม่ที่ท่านบ่นว่า ที่พ่อเเม่บ่นว่า ก็เพราะเราทำไม่ได้ดี ที่บ่นว่าไม่ใช่เพื่อตัวท่านเอง

เเต่เป็นเพราะเพื่อเรา ไม่มีพ่อเเม่คนไหนที่ไม่รักลูกของตนเอง ไม่มีพ่อเเม่คนไหนที่ไม่อยๅกให้ลูกเจริญก้าวหน้า

ไม่มีพ่อเเม่คนไหนที่ไม่อย ากให้ลูกของตนเป็นอภิชาตบุตร ที่เก่งกล้าสามารถ

4. ไม่โท ษพ่อเเม่ว่าชักช้า ย ามพ่อเเม่เเก่เฒ่า อ ย่ าด่ าทอว่าท่านทำอะไรชักช้า หากเรายังไม่เคยเป็นพ่อเเม่

เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อเเม่ต้องใช้ความรักความอดทนมากเพียงใด

ในการสอนให้เราเดินสอนให้เรากิน สอนให้เราอาบน้ำ สอนให้เรา..ฯลฯ ย ามที่ท่านหนุ่มสาว

ท่านทุ่มกำลังเเร ง กายเพื่อพวกเรา มาบัดนี้ร่างกายจึงท รุ ดโ ท ร ม หากวันหนึ่งพ่อเเม่เเก่ชราลง

กำลังวังชาเริ่มเสื่ อมถอย จงจำไว้…

“เห็นพ่อเเม่ในวันนี้ ดุจเห็นตนเองในวันข้างหน้า” เรื่องกตัญญู ต้องรีบลงมือทำ

5. ไม่โท ษพ่อเเม่ย ามท่านป่ ว ยไ ข้.. ไม่ว่าพ่อเเม่จะยุ่งเพียงไร จะดึกดื่นเพียงไหน จะฝนต กเเดด

ออกปานใด พอเราเจ็ บไ ข้ท่านจะละทิ้งการงานในทันที ท่านจะพาเราไปหาหมอในทันที

ท่านจะหาวิธีเยี ย วย ารักษาเราในทันที

ย ามที่ท่านป่ ว ยไข้ เราทำเหมือนที่ท่านทำให้เราได้มากน้อยเท่าไหร่? หรือว่า..

เพราะพ่อเเม่เจ็ บ ป่ ว ยนานวัน จึงทำให้ลูกไม่กตัญญูดูเเลหรือ?

หรือเราจะเป็นจำนวนคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นลูกอกตัญญูเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่ง

พ่อเเม่ให้กายสั งข ารมา มิใช่ให้เรามาคอยกล่าวโท ษท่าน ในขณะที่เราโตขึ้น พ่อเเม่ก็เริ่มเเก่ชราลง

จวบจนลาโลก ลาลูกไปอ ย่ างไม่มีวันหวนกลับ ไม่มีพ่อเเม่ก็ไม่มีเรา

“โท ษกล่าวพ่อเเม่ มิสู้…เข้าใ จพ่อเเม่

หากเเม้เเต่พ่อเเม่คุ ณยังให้อภั ยไม่ได้

เเล้วจะไปให้อภั ยใครในโลกใบนี้ได้?

ร้อยพันความดีงาม กตัญญู เป็นอันดับที่หนึ่ง

เริ่มจากวันนี้ อย่ าได้โท ษกล่าวพ่อเเม่เลย..”

ขอขอบคุ ณ : ธรรมนูญ สุขสำร าญ, นุสนธิ์บุคส์

Related posts