หนูน้อย 9 ขวบ อดมื้อกินมื้อ อาศัยกระต๊อบกลางทุ่งนา

หนูน้อย 9 ขวบ อดมื้อกินมื้อ อาศัยกระต๊อบกลางทุ่งนา

อีกหนึ่งเยาวชนที่ไม่มีต้นทุนเหมือนคนอื่น สำหรับน้อง”ต่าย” ก่อนหน้านี้มีคนในชุมชนระเเวก

ใกล้เคียงติดต่อหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อไปเยี่ยมดู พบน้องเเละคุ ณพ่อของเธอ ได้อาศัยบนที่ดิน

ของชาวบ้านใ จดีที่เเบ่งไว้ให้ เพื่อจะได้มีที่ได้นอน โดยน้องเก็บไม้หรือสั งกะสีเก่าๆ นำมา

ทำเป็นกระต๊อบเล็กๆ ใช้สำหรับบั งฝนเท่านั้น ซึ่งนายเกษมผู้เป็นพ่อบอกว่า ตนเองไม่มี

อาชี พเป็นหลัก หากินเองตามทุ่งนา เช่น เก็บปลาหรือกบ ประมาณว่าอาหารตามธ รรมชา ติ

ด้านน้องกระต่ายเองไม่ได้เรียนหนังสือ บ้านเดิมอยู่เเถวเเม่สอ ด หลังจากเเม่ได้ขอเเย กทาง

น้องก็ถูกเลี้ยงโดยคุ ณพ่อมาตลอด บางวันเเทบจะไม่มีกิน เเถมพ่อเองไม่มีความรู้หรือ

การศึ กษาใดๆ ที่จะสามารถทำ ง า นได้ เขาเลยไม่มีรายรับ เเละทุนสนับสนุนมากพอ

ให้บุตรสาวได้เรียนเหมือนคนอื่น กระทั่งน้องเก้าขวบไม่เคยมีบัตรประช าชนเป็นของตัวเอง

เลยด้วยซ้ำ หลังจากมีข่ าวออก ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุย เเละเตรียมจัดหาโรงเรียน

เพื่อให้น้องต่ายได้รับการเรียนรู้เหมือนกับคนทั่วไป ส่วนพ่อเกษมมีผู้ให ญ่ ใ จดีให้

อาชี พเเก่เขา เพื่อจะได้มีที่ทำเป็นหลักเเหล่ง รวมไปถึงจัดหาบ้านอยู่เเห่งใหม่กับ

ทั้งสอง เพราะสภาพที่อยู่ในตอนนี้ กินนอนต่อไปไม่ได้อีกเเล้ว ก่อนหน้านี้มีชาวบ้าน

ได้ทำการช่วยดูเเลทั้งคู่ในเบื้องต้น โดยให้ข้าวน้ำขนมเพื่อประชั งไปเป็นมื้อๆไปก่อน

หลังจากนี้ หลายคนก็หวังว่าทั้งสองจะมีคุ ณภ าพชี วิตที่ดีกว่าเดิม เป็นกำลังใ จให้จ้า

Related posts