หนูน้อยวัย 12 เก็บขยะขาຢหาเลี้ยงพ่อwิการ

หนูน้อยวัย 12 เก็บขยะขาຢหาเลี้ยงพ่อwิการ

อีกหนึ่งเย าวช นสู้ ชีวิ ต สำหรับน้อง”สตางค์” ที่อยู่ในวั ยเพียงประถม เเต่ต้องรับดูเเล

คุ ณพ่อที่เดินไม่ได้มานาน โดยน้องตั้งใ จที่จะหาทุนเลี้ยงดู เเละเป็นเ ส าหลักด้วยตัวเอง

น้องสต างค์เล่าว่าก่อนหน้ายังเป็นครอบครัวปกติดี เเต่ภายหลังพ่อไม่สามารถทำงานได้อีก

เเม่เลยตั ดสินใ จพาน้องคนเล็กย้ายไปอยู่ที่อื่น ตอนเเรกเเม่ก็ชวนไปด้วยเเต่ตนเองเลือก

ขออยู่ดูเเลพ่อ ถ้าไม่มีใครอยู่เเล้วท่านจะอยู่ได้อย่ างไร น้องสตางค์ไม่เคยเเม้เเต่จะให้

พ่อเห็นถึงความล ำบ าก ของตัวเอง หลังเลิกเรียนเธอจะคอยเก็บขยะเก่าเเละหาผักเพื่อจะ

ได้นำไปจำหน่ายตามละเเวกใกล้เคียง น้องอย ากให้พ่อหๅย เป็นปกติเร็วๆ ตั้งใ จไว้ว่า

อย ากเรียนให้จบจะได้มีทุนรักษาพ่อ ก่อนหน้านี้ภรร ย าอยู่ดูเเลด้วยประมาณสามปีได้

พอเวลาผ่านไป เธอเลือกจะเดินออกจากบ้านไปพร้อมกับบุ ตรคนเล็กนั้นเอง น้องสต างค์

เป็นอีกคนที่กตัญญูมาก น้องไม่เคยท้อ กับสภาพที่ตัวเองเป็น เเม้ว่าบางครั้งเธอจะ

นั่งน้ำต าไ ห ลอยู่หน้าบ้านโดยไม่ให้ผู้เป็นพ่อรู้ อย่ างไรก็ตามพอมีคนประส านหน่วย

ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีทีมอาสามอบข้าวส ารอาหารเเห้ง พร้อมกับเเพมเพิร์สผู้ใหญ่ เเละทุน

ให้กับครอบครัวนี้ทุกเดือน น้องจะนำทุนที่ได้รวบรวมสำหรับการศึกษาให้ตัวเองในอน า ค ต

ด้านคุ ณพ่อบอก ตนหวังว่าอย ากจะกลับไปทำง า น เพราะสองมือยังใช้การได้ จะได้เเบ่ง

เบาน้องบ้าง เป็นห่ ว ง อย ากให้น้องได้เรียนสูงๆ จากนี้ขอให้มีเเต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ เป็นกำลังใ จให้จ้า

Related posts