ต้องตื่นตี 4 ช่วยป้าขายห มูปิ้ ง ทุกวัน หนูน้อยวั ย 12 ปี หลังเลิกเรียนมาดูแลปู่เดินไม่ได้

ต้องตื่นตี 4 ช่วยป้าขายห มูปิ้ ง ทุกวัน หนูน้อยวั ย 12 ปี หลังเลิกเรียนมาดูแลปู่เดินไม่ได้…

Read More

อุทิศบุญให้ญาติที่ต า ยแล้ว บุญนั้นถึงแก่ญาติในภพภูมิใด

อุทิศบุญให้ญาติที่ต า ยแล้ว บุญนั้นถึงแก่ญาติในภพภูมิใด เรื่องของการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ต า …

Read More

อย่าเป็นสนัขที่ชวนกันเห่าเ สี ยงดัง แต่จงเป็นสิงโตที่นิ่งเป็น (เขียนเตือนใจ)

อย่าเป็นสนัขที่ชวนกันเห่าเ สี ยงดัง แต่จงเป็นสิงโตที่นิ่งเป็น (เขียนเตือนใจ) คนที่ประสบควา…

Read More

ถวายแล้วได้บุญมาก สังฆทาน 9 อ ย่ าง ที่มีประโยชน์

ถวายแล้วได้บุญมาก สังฆทาน 9 อ ย่ าง ที่มีประโยชน์ การถวายสังฆทาน เป็นการถวายทานที่ไม่ระบุเ…

Read More

สำหรับคนเห็นแก่ตัว ความดีที่เราทำ มันไม่เคยมีค่าหรอก

สำหรับคนเห็นแก่ตัว ความดีที่เราทำ มันไม่เคยมีค่าหรอก อ ย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร โดยเฉพ…

Read More

โรงเรียนดี ไม่เท่าพ่อแม่ดี เรื่องนี้สำคัญมาก

โรงเรียนดี ไม่เท่าพ่อแม่ดี เรื่องนี้สำคัญมาก เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดดี ๆ สำหรับการเ…

Read More

ให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่ร่ำรวย 10 เทคนิคเปลี่ยนนิสัย

ให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่ร่ำรวย 10 เทคนิคเปลี่ยนนิสัย 1. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เรามักจะเห…

Read More

ถ้าตกงานตอนแก่ จะทำอ ย่ างไร คิดไว้หรือยัง (เตือนสติได้ดี)

ถ้าตกงานตอนแก่ จะทำอ ย่ างไร คิดไว้หรือยัง (เตือนสติได้ดี) คุณสังเกตมั้ย เวลาที่ไหนประกาศร…

Read More

ลำบากมากมาเป็นสิบปี คนที่เกิด 5 วัน ต่อจากนี้ไปจะรวยแล้ว

ลำบากมากมาเป็นสิบปี คนที่เกิด 5 วัน ต่อจากนี้ไปจะรวยแล้ว วันอังค าร คุณจะได้รับการสนับสนุน…

Read More