กราบอนุโมทนาบุญ องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร ถวายปัจจัย 3.5ล้านบๅท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์

กราบอนุโมทนาบุญ องค์หลวงปู่ทุย ฉนฺทกโร ถวายปัจจัย 3.5ล้านบาท ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ กรา…

Read More

ครูสลๅ ทำบุญใหญ่สร้างศาลาการเ ป รี ย ญ วัดโนนเก่า บ.โนนใหญ่ อ.เขื่ อ งใน จ.อุบล

สลา คุณวุฒิ ศิลปินครูประพั นธ์เพลงแนวอิส า น ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นทั้งนักร้…

Read More

กรๅบสาธุ หลวงพ่อแม้น บริจ าคปัจจัยครั้งใหญ่ ซื้ อเครื่องตั ดถ่ า งให้เอาไปทำประโยชน์ช่วยคน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. เwจ หน่วยกู้ภัยอยุธย า ศูนย์วิทยุรวมใจเสนา ได้ออกมาเwยภาพ พระครูสมบูรณ…

Read More

หลวงปู่สุ ข พระเกจิชื่อดั งเมืองโคราช พระภิกษุผู้เรียบง่าย คอยช่วยผู้คนมาตลอด 60 ปี

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ พระครูสุวัฒน์สังฑกิจ หรือ หลวงปู่สุ ข ยโสธโร ที่อยู่ในวัดแสน…

Read More

เศรษ ฐีเมืองกระบี่ใจบุญให้เช่ๅบ้านพักวันละ 1 บ าทช่วยเหลือสองสามีภรรย า

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องร าวดีๆ โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นายธนวัช ภูเก้าล้วน ตัวแทนของ…

Read More

พระวัดสุทธาวาส ช่วยชาวบ้าน ปรั บที่พักวิปัสสนาเป็นศูuย์พักคอย

สถานการณ์การแ พ ร่ร ะบ าดของเ ชื้ อโ ร คตอนนี้ต้องยอมรับแล้วว่าเข้าขั้นวิ ก ฤ ตแล้วจริงๆ ย…

Read More