พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงเ สี ยดฟ้า สวยเด่นกลางดงตึกสูง ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

“พระพุทธรูปองค์ใหญ่” สูงเ สี ยดฟ้า สวยเด่นกลางดงตึกสูง ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ วันนี้เราจะพาท…

Read More

ผู้มีบุญวาสนาจะไม่มองข้าม ชี วิตคนเรามันต่างกัน ไม่จำเป็นจะต้องมีชี วิตเหมือนใคร

(ผู้มีบุญวาสนาจะไม่มองข้าม) ชี วิตคนเรามันต่างกัน ไม่จำเป็นจะต้องมีชี วิตเหมือนใครชี วิต ไ…

Read More

ปิดทองพระ 9 ตำเเหน่ง ช่วยให้ชี วิตรุ่งเรือง ชี วิตดีขึ้นไม่ยาก

ปิดทองพระ 9 ตำเเหน่ง ช่วยให้ชี วิตรุ่งเรือง ชี วิตดีขึ้นไม่ยาก เป็นเรื่องมงคล สำหรับการปิด…

Read More

เพราะว่าการทำบุญตักบาตร มันทำให้เรารู้สึกสบายใ จ เเละหากได้เริ่มต้นวันใหม่

เพราะว่าการทำบุญตักบาตร มันทำให้เรารู้สึกสบายใ จ เเละหากได้เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการใส่บาตรต…

Read More

เค ล็ดอุทิศบุญให้คนที่ขัดขวาง ไม่เห็นด้วยในบุญของเรา

เค ล็ดอุทิศบุญให้คนที่ขัดขวาง ไม่เห็นด้วยในการทำบุญของเรา เรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ตั้…

Read More