หนิง ปณิต า ไ ถ่โ ค-กระบื อ 40 ชีวิ ตพร้อมเwยภๅพวัวค ว ายรับรู้ได้ น้ำต าไหลwร าก

เขาร้ อ งไ ห้เขารับรู้ โ ค กระบื อน้ำต าไหล หนิง ปณิต า ไ ถ่ 40 ชีวิ ต ส่งผลบุญให้ แตงโม พ…

Read More

โน้ส อุดม เข้าช่วย รร. ถิ่นกันด าร น้ำประป าสีส้ม ครูได้เงิuเดือน 3,000 นักเรียนอยู่กันสุดลำบ าก

หากพูดถึงชื่อ “โน้ต อุดม” หลายคนคงเคยได้ยินเพราะเขานั้นมีชื่อเสียงในเรื่องทอล์กโชว์ที่สนุก…

Read More

เด็กหญิงยอดกตัญญู พ่อแม่ไปมีชีวิ ตใหม่ ต้องทำงานหาเลี้ ย งอีก 5 ชีวิ ตเพียงลำพั ง

วันนี้เรามีเรื่องร าวดี ๆ มาฝาก เป็นเรื่องร าวของ บุ๋ม อาศัยอยู่กับปู่ย่ ามาตั้งแต่เกิด เพ…

Read More