สุดสงส าร หนุ่มน้อยพ่อเเม่เลิ กกันถูกทิ้ งให้อยู่ตัวคนเดียว

สวัสดีครับเรามีเรื่องร าวมานำเสนอสำหรับการช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งโดยทางเ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่อว่า Ch…

Read More

น้องฟ้าวั ย10 vวบ สอบได้ที่ 1 ทุกปี ขยันสู้ชีวิ ตเก็บเห็ดก่อนไปโ ร งเรียนทุกวัน

น้องฟ้า พรรนิภา พึ่งมี เด็กหญิงสู้ชีวิ ตวั ย 10 vวบ จากโ ร งเรียนวัดบ้านพริก อ.บ้านนา จ.นค…

Read More

เด็ กชายวั ย 12 ปี เป็นช่างฉ าบปูนฝีมือดี หาร ายได้เก็บไว้เป็นทุuไปบวชเรียน

วันนี้เราจะมาติ ด ต ามเรื่องราวดี ๆ ที่บ้านจัดสรรหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 1 ต.ป่าแมต อ.เมือง…

Read More

เด็ กหญิง ป.4 ปั่นรถจักรย านสามล้อพ่ ว ง เ ร่ขๅยผัก แบ่งเบาภๅระค่ าใช้จ่ ายครอบครัว

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าชื่นชมมาก เด็กหญิงชั้น ป.4 ปั่นรถจักรย านสามล้อพ่ ว ง เ ร่…

Read More