ชมความน่ารักของครูหนุ่มใจดี นักเรียนกลัวเสี ย งฟ้ าร้อง อุ้มไปสอนไป

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามอีกหนึ่งความน่ารักระหว่างคุณครูหนุ่มกับเด็กนักเรียนตัวน้อย ท…

Read More

2 พี่น้องยอดกตัญญู สลับกันหยุดเรียนดูแลแม่ที่ป่ ว ย

ต้องบอกเลยว่าชีวิ ตคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้จริงๆ เช่นกับ 2 พี่น้องยอกกตัญญูที่ต้องช่วยเห…

Read More

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชื่ออย่ างยิ่งในเรื่องการขอพร ของานได้งาน ขอเงิ นได้เงิ น

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชืออย่ างยิ่งในเรื่องการ ขอพร วัดกลางบ างพระ ขับรถผ่านตั้งแต่นนทบุรี มีป…

Read More