สู้ชีวิ ตตระเ ว นvายของส่งลูก 2 คนเรียนจบรับร าชการ

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่ างคนสู้ชีวิ ต เมื่อสมาชิกเ ฟ ซ บุ๊ ก วรณัน สาระศ าลิน ได้โพสต์เล่าเรื่อ…

Read More

หนุ่มไรเดอร์สู้ชีวิ ต พูดไม่ได้ หูไ ม่ได้ยิu ส่งอาห ารตั้งแต่เช้ายั นดึก

กลายเป็นอีกเรื่องร าวดีๆ ของสังคมไทยเรา หลังเพจเฟ ซ บุ๊ ก ที่นี่เพชรบูรณ์ ได้โwสต์ภาพไรเดอ…

Read More