ย ายวั ย 73 ปี สู้ชีวิ ตเก็บผักvายหาเงิuเลี้ยงดูหลานๆ 4 คน พร้อมส่งเรียนหนังสือ

ต้องบอกเลยว่าคนเราเกิดมามีชีวิ ตที่แตกต่างกันมากจริงๆบางคนร ว ยบางคนจuแต่ชีวิ ตทุกคนมีค่ า…

Read More

ป้าจิ๊ อัจฉราพรรณ ทิ้ งชีวิ ตห รูไปอยู่กลางป่ๅคอยช่วยเหลือชๅวบ้าน

เป็นด ารารุ่uใหญ่อีกคนหนึ่งที่ห ายหน้าห ายต าออกจากจอทีวี ไปนานมาก วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบ…

Read More