นักร้องสาวอีส านคนดัง ข้าวทิ พย์ ใช้ชีวิ ตติดดิuที่บ้านเกิดอำนๅจเจริญ

ประมาณกลางปี 2560 กระเเสเพลง คำว่าฮักกัน มันเ หี่ ยถิ่ มไส ของ มนต์แคน แก่นคูน ได้รับความน…

Read More

ครูสลๅ ทำบุญใหญ่สร้างศาลาการเ ป รี ย ญ วัดโนนเก่า บ.โนนใหญ่ อ.เขื่ อ งใน จ.อุบล

สลา คุณวุฒิ ศิลปินครูประพั นธ์เพลงแนวอิส า น ภูมิลำเนาเดิมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นทั้งนักร้…

Read More

ร่วมอนุโมทนาบุญ ลๅล่ๅ อาร์สยๅม ปฏิบัติธรรมถือศีล 8 ปิ ดวาจา เป็นเวลา 3 วัน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มากความสามารถ สำหรับ อุ๊ ขวัญนภา เรืองศรี หรือชื…

Read More