สๅวเก็บแบงค์ 50 ในเวลๅ 2 ปี สร้ๅงเ นื้ อสร้ๅงตัว มีเงิuซื้ อรถป้ายเเดงด้วยตัวเอง

วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการอ อ ม เงิu หรือ เก็บเงิuไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็น หรือ สิ่ง…

Read More