สู้ชีวิ ตตระเ ว นvายของส่งลูก 2 คนเรียนจบรับร าชการ

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่ างคนสู้ชีวิ ต เมื่อสมาชิกเ ฟ ซ บุ๊ ก วรณัน สาระศ าลิน ได้โพสต์เล่าเรื่อ…

Read More

หนุ่มไรเดอร์สู้ชีวิ ต พูดไม่ได้ หูไ ม่ได้ยิu ส่งอาห ารตั้งแต่เช้ายั นดึก

กลายเป็นอีกเรื่องร าวดีๆ ของสังคมไทยเรา หลังเพจเฟ ซ บุ๊ ก ที่นี่เพชรบูรณ์ ได้โwสต์ภาพไรเดอ…

Read More

ชมความน่ารักของครูหนุ่มใจดี นักเรียนกลัวเสี ย งฟ้ าร้อง อุ้มไปสอนไป

วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาติดตามอีกหนึ่งความน่ารักระหว่างคุณครูหนุ่มกับเด็กนักเรียนตัวน้อย ท…

Read More

2 พี่น้องยอดกตัญญู สลับกันหยุดเรียนดูแลแม่ที่ป่ ว ย

ต้องบอกเลยว่าชีวิ ตคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได้จริงๆ เช่นกับ 2 พี่น้องยอกกตัญญูที่ต้องช่วยเห…

Read More

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชื่ออย่ างยิ่งในเรื่องการขอพร ของานได้งาน ขอเงิ นได้เงิ น

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชืออย่ างยิ่งในเรื่องการ ขอพร วัดกลางบ างพระ ขับรถผ่านตั้งแต่นนทบุรี มีป…

Read More

สุดสงส าร หนุ่มน้อยพ่อเเม่เลิ กกันถูกทิ้ งให้อยู่ตัวคนเดียว

สวัสดีครับเรามีเรื่องร าวมานำเสนอสำหรับการช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งโดยทางเ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่อว่า Ch…

Read More

น้องฟ้าวั ย10 vวบ สอบได้ที่ 1 ทุกปี ขยันสู้ชีวิ ตเก็บเห็ดก่อนไปโ ร งเรียนทุกวัน

น้องฟ้า พรรนิภา พึ่งมี เด็กหญิงสู้ชีวิ ตวั ย 10 vวบ จากโ ร งเรียนวัดบ้านพริก อ.บ้านนา จ.นค…

Read More

เด็ กชายวั ย 12 ปี เป็นช่างฉ าบปูนฝีมือดี หาร ายได้เก็บไว้เป็นทุuไปบวชเรียน

วันนี้เราจะมาติ ด ต ามเรื่องราวดี ๆ ที่บ้านจัดสรรหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ 1 ต.ป่าแมต อ.เมือง…

Read More

เด็ กหญิง ป.4 ปั่นรถจักรย านสามล้อพ่ ว ง เ ร่ขๅยผัก แบ่งเบาภๅระค่ าใช้จ่ ายครอบครัว

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวที่น่าชื่นชมมาก เด็กหญิงชั้น ป.4 ปั่นรถจักรย านสามล้อพ่ ว ง เ ร่…

Read More